Paplašināts pašvaldības sociālās palīdzības saņēmēju loks.

2020.g. 26.augustā stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām".

Ņemot vērā sociālo situāciju un COVID 19 ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju par mājokli un veselības aprūpi (kas ir vienas no pamatvajadzībām), Daugavpils pilsētas pašvaldība vēlas atbalstīt ģimenes (personas), kurām nav maznodrošinātās ģimenes/personas statusa un kuru ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā vienai personai nepārsniedz 400 euro mēnesī, piešķirot atbalstu siltumenerģijas un kurināmā izdevumu apmaksai

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem, atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai turpmāk ir tiesības saņemt:

  • ģimenēm (personām), ja ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā vienai personai ir no 344,01 euro līdz 376,00 euro  mēnesī - 20,00 euro apmērā mēnesī
  • ģimenēm (personām), ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir no 376,01 euro līdz 400,00 euro  mēnesī - 10,00 euro apmērā mēnesī

Atbalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai turpmāk ir tiesības saņemt:

  • ģimenēm (personām), ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir no 344,01 euro  līdz 376,00 euro  mēnesī - 129,00 euro  apmērā kalendārajā gadā;
  • ģimenēm (personām), ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir no 376,01 euro  līdz 400,00 euro  mēnesī - 65,00 euro  apmērā kalendārajā gadā.
  • Visām minētajām personām (ģimenēm) ir tiesības saņemt pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai  20,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

Savukārt, atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 400 euro  mēnesī - tiks piešķirts atbalsts veselības aprūpei:

  • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir no 344,01 euro  līdz 376,00 euro mēnesī - 50,00 euro  apmērā kalendārajā gadā
  • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir no 376,01 euro  līdz 400,00 euro mēnesī - 25,00 euro apmērā kalendārajā gadā

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 28.08.2020 10:58