Par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti

 

No 2021. gada 1. jūlija ir stājušies spēkā jaunie Ministru Kabineta noteikumi Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”.

Viens no atbalsta virzieniem no valsts puses ir valsts finansēta asistenta pakalpojuma piešķiršana nepilngadīgām personām ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 17 gadiem ieskaitot.  

Asistents – fiziskā persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, - nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā, saņem pakalpojumus, pārvietoties un aprūpēt sevi izglītības iestādē, algota darba vietā, būt saskarsme ar citām  fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī palīdz personai ar redzes invaliditāti apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu.

Pēc informācijas no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir 98 nepilngadīgās personas ar invaliditāti vecumā no  5 līdz 17 gadiem ieskaitot ar medicīniskajām indikācijām invalīda īpašas kopšanas nepieciešamību.

Šobrīd valsts finansēta asistenta pakalpojums tiek piešķirts 64 nepilngadīgām personām ar invaliditāti, kuriem ir medicīniskās indikācijas invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai. Sociālais Dienests aicina nepilngadīgo personu ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 17 gadiem ieskaitot likumiskos pārstāvjus uz pieņemšanu valsts finansēta asistenta pakalpojuma piešķiršanas noformēšanai.

Lai noformētu valsts finansētu asistentu pakalpojumu nepilngadīgajai personai ar invaliditāti, likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu Sociālajam Dienestam. (Sektors “ Asistentu pakalpojumi”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401)

Pierakstīties uz pieņemšanu var pa tālruni: 65440928, 28455312.

Sociālo darbinieku telefonkonsultāciju var saņemt pa tālruni: 65440929, 65421536.  

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.07.2021 05:43