Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sakara ar situāciju ar Covid-19 infekcijas izplatīšanu,  klientu pieņemšana klātienē, izmantojot dzīvas rindas sistēmu NENOTIEK. 

SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS  NODAĻA 

1.   Klientu apkalpošanas centrs Lāčplēša ielā 39:  

Klientu pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

Tālrunis saziņai, lai uzzinātu informāciju par komunālo pakalpojumu apmaksu (dzīvokļa pabalsts): 654-49908

Tālrunis saziņai klientu apkalpošanas punktā Lāčplēša ielā 39  braukšanas atlaižu karšu noformēšanai – 29579901.

2.   Klientu apkalpošanas punkts Liepājas ielā 4:

Klientu pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālruņi saziņai klientu apkalpošanas punktā Liepājas ielā 4: 654-76983, 654-76984, 22305984; 

3.   Klientu apkalpošanas punkts Šaurā ielā 28:

Klientu pieņemšana klātienē, apkalpojot Sociālās mājas, Sociālās patversmes, Nakts patversmes, Ģimenes atbalsta centra/patversmes un Grupu dzīvokļu klientus, notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Papildus klientu (Ķīmiķu mikrorajona iedzīvotāju) pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālruņi saziņai klientu apkalpošanas punktā Šaurā ielā 28:  654-45038, 29153451, 28236813 

4.   Klientu apkalpošanas punkts Vienības ielā 8 (17. kab.):

Klientu pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālrunis saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Vienības ielā 8 (17. kab.): 654 28668

Papildus klientu pieņemšanai klātienē, iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālo palīdzību attālināti (elektroniski, pa pastu vai speciāli izvietotās dokumentu pieņemšanas kastēs).

SOCIĀLO  PAKALPOJUMU  NODAĻA 

Sociālo pakalpojumu sniegšana Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 
Tālrunis saziņai ar Sociālo pakalpojumu nodaļu: 654-40926

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Asistentu pakalpojumu sektors

Sociālo pakalpojumu sniegšana asistentu pakalpojumu sektorā notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 
Tālruni saziņai ar Asistentu pakalpojumu sektoru: 654 40928 (pierakstam), 654-40929, 654-21536

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Dienas centrs “Saskarsme” klientus nepieņem.  
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedz klientiem sociālos pakalpojumus ierobežotā apjomā: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 17.00, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00.
Aprūpes mājās birojs sniedz pakalpojumus, iespēju robežās samazinot aprūpes mājās klientu apmeklējumu skaitu, ievērojot katra klienta vajadzības.
Papildus iedzīvotāju pieņemšanai klātienē, tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālos pakalpojumus arī attālināti (elektroniski, pa pastu vai speciāli izvietotās dokumentu pieņemšanas kastēs).

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus attālināti:

 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniegt elektroniski caur Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Sociālais dienests lūdz klientus ierasties savlaicīgi, 5 minūtes pirms noteiktā pieņemšanas laika, neveidojot nepamatotas rindas pie Dienesta ārdurvīm. 

Ierodoties uz pieņemšanu lietot mutes un deguna aizsegu, ievērot divu metru distanci.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

Visus iesniegšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo laicīgi (mājās).

Drošības pasākumu neievērošanas gadījumā Sociālā dienesta speciālisti klientus neapkalpos. Būsim atbildīgi ne tikai par savu, bet arī par līdzcilvēku drošību un veselību!

Pateicamies par sapratni!

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.09.2021 12:02