Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Par Sociālā dienesta darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un seku pārvarēšana  

SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS  NODAĻA 

1.  Sociālās palīdzības nodaļa Lāčplēša ielā 39 un Vienības ielā 8, Daugavpilī, veic klientu pieņemšanu klātienē epidemioloģiski drošā vidē.

Saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ”2.23.apakšpunktu, epidemioloģiski droša vide – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas.

 
Pieņemšana  notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta :

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

Tālrunis saziņai, lai uzzinātu informāciju par komunālo pakalpojumu apmaksu (dzīvokļa pabalsts): 654-49908

Tālrunis saziņai klientu apkalpošanas punktā Lāčplēša ielā 39  braukšanas atlaižu karšu noformēšanai – 29579901.

Tālrunis saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Vienības ielā 8 (17., 15. kab.): 654 28668

2.   Klientu apkalpošanas punkts Liepājas ielā 4 veic klientu pieņemšanu klātienē epidemioloģiski drošā vidē tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālruņi saziņai klientu apkalpošanas punktā Liepājas ielā 4: 654-76983, 654-76984, 22305984; 

3.   Klientu apkalpošanas punkts Šaurā ielā 28

Klientu pieņemšana klātienē, apkalpojot Sociālās mājas, Sociālās patversmes, Nakts patversmes, Ģimenes atbalsta centra/patversmes un Grupu dzīvokļu klientus, notiek veic klientu pieņemšanu klātienē epidemioloģiski drošā vidē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālruņi saziņai klientu apkalpošanas punktā Šaurā ielā 28:  654-45038, 29153451, 28236813 

Papildus klientu pieņemšanai klātienē epidemioloģiski drošā vidē tikai pēc iepriekšēja pieraksta, iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālo palīdzību attālināti (elektroniski, pa pastu vai speciāli izvietotās dokumentu pieņemšanas kastēs);

SOCIĀLO  PAKALPOJUMU  NODAĻA 

Sociālo pakalpojumu sniegšana Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā notiek  klātienē epidemioloģiski drošā vidē tikai pēc iepriekšēja pieraksta 
Tālrunis saziņai ar Sociālo pakalpojumu nodaļu: 654-40926

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Asistentu pakalpojumu sektors

Sociālo pakalpojumu sniegšana asistentu pakalpojumu sektorā notiek klātienē epidemioloģiski drošā vidē tikai pēc iepriekšēja pieraksta 
Tālruni saziņai ar Asistentu pakalpojumu sektoru: 654 40928 (pierakstam), 654-40929, 654-21536

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Asistenta pakalpojuma nodrošināšana  no 07.04.2021.

Dienas centrs “Saskarsme” sniedz pakalpojumus klientiem tikai epidemioloģiski drošā vidē, pilnībā attālināti: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16.30, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 12:30.  
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedz pakalpojumus klientiem tikai epidemioloģiski drošā vidē, ierobežotā apjomā: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16.30, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 12:30.
Aprūpe mājās birojs sniedz pakalpojumus pēc iespējas epidemioloģiski drošā vidē , iespēju robežās samazinot aprūpes mājās klientu apmeklējumu skaitu, ievērojot katra klienta vajadzības.
Sociālā patversme, Nakts patversme sniedz pakalpojumus klientiem pilnā apjomā, pēc iespējas epidemioloģiski drošā vidē.
Sociālā māja sniedz pakalpojumus klientiem pilnā apjomā, pēc iespējas epidemioloģiski drošā vidē. 

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 

Sociālais dienests lūdz klientus ierasties savlaicīgi, 5 minūtes pirms noteiktā pieņemšanas laika, neveidojot nepamatotas rindas pie Dienesta ārdurvīm. 

Ierodoties uz pieņemšanu lietot mutes un deguna aizsegu, ievērot divu metru distanci.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

Visus iesniegšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo laicīgi (mājās).

Drošības pasākumu neievērošanas gadījumā Sociālā dienesta speciālisti klientus neapkalpos. Būsim atbildīgi ne tikai par savu, bet arī par līdzcilvēku drošību un veselību!

Pateicamies par sapratni!

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 29.11.2021 10:33