Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību

 

2021.g. 23.novembrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumiem Nr. 662, saskaņa ar kuriem individuāli vai personu grupai sniedzamie sociālie pakalpojumi un tiem pielīdzinātie pakalpojumi (dienas centra, dienas aprūpes centra, psihosociālās rehabilitācijas, aprūpes mājās un citi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālā dienesta, bāriņtiesas, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojumi, asistenta un pavadoņa pakalpojumi) tiek sniegti:

  • attālināti;
  • klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, ja attālināta pakalpojumu sniegšana nav iespējama. Pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar sociālo pakalpojumu saņēmējiem, var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts nav jāuzrāda tām personām, kuras sniedz pakalpojumu, dzīvojot vienā mājsaimniecībā ar pakalpojuma saņēmēju.
Pēdējās izmaiņas veiktas: 23.11.2021 06:28