Par tiesībām saņemt atlīdzību, lai kompensētu ar Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu saistītās papildu izmaksas

  2022.gada 19.maijā stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā.

Grozījumi paredz, ka Latvijas iedzīvotājiem, kas bez maksas izmitina savās mājās Ukrainas civiliedzīvotājus, kā fiziskai  personai būs tiesības saņemt atlīdzību, lai kompensētu ar izmitināšanu saistītas papildu izmaksas. Atlīdzība paredzēta 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām.  

Lai saņemtu atlīdzību, izmitinātājam vai viņa pilnvarotai personai 14 dienu laikā no brīža, kad ir sākta Ukrainas civiliedzīvotāja uzņemšana, būs jāiesniedz pieteikums atlīdzības saņemšanai tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Pašvaldība atlīdzības pieteikumu izskatīs mēneša laikā un piešķirto atlīdzību par izmitināšanu par aktuālo mēnesi pārskaitīs iesniedzējam līdz nākamā mēneša 10.datumam.

Atlīdzība izmitinātājam tiks piešķirta no 2022.gada 1.maija par periodu, kas nav ilgāks par 90 dienām, un tas tiks fiksēts atbilstoši izmitinātāja atlīdzības pieteikumā norādītajam Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanas datumam.

Ja fiziskajai personai pieder vairāki mājokļi, kuros tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, atlīdzību var saņemt par katru savā īpašumā esošo mājokli, kurā tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

! Atbalsts attiecas tikai uz tām mājsaimniecībām, kuras brīvprātīgi un nepieprasot samaksu no Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir gatavas viņus izmitināt.

! Daugavpils pilsētas iedzīvotāji pieteikums atlīdzības saņemšanai iesniedz:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ”Sociālais dienests”, Vienības ielā 8, Daugavpilī. Tālrunis  uzziņām: 654-40926.

Veidlapas pieejamas elektroniski sadaļā Klientiem/iesniegumi, izvēloties veidlapu V_UKR  vai papīra formātā Vienības ielā 8.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.05.2022 14:05