Par vienreizējiem pabalstiem Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai

 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.44 “Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību" grozījumiem, no 2021g. 25.februāra tiek ieviesti  vienreizējie pabalsti Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai. Informējam par pabalstu apmēriem un iedzīvotāju kategorijām, kurām šie pabalsti pienākas.

Pabalsts veselības aprūpei mazaizsargātām personām

Vienreizējs pabalsts 40 euro apmērā veselības aprūpei tiek piešķirts:

 • trūcīgai mājsaimniecībai;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
 • maznodrošinātai mājsaimniecībai, kuras pilngadīgi locekļi ir pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti vai politiski represētā persona;
 • pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;
 • personai, kurai piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statuss;
 • smagi slimai guļošai personai ar spināliem bojājumiem, ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personai, kurai nepieciešamas hemodialīzes procedūras;
 • mājsaimniecībai, kuras aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns; 
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro  mēnesī;
 • Ļeņingradas blokādes dalībniekam. 

Pabalsts personai, kura aprūpē vai kuras aizbildnībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem vai persona ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma

Vienreizējs pabalsts 100 euro apmērā tiek piešķirts personai, kura aprūpē vai kuras aizbildnībā ir:

 • bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem;
 • persona ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma, kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt vai ir slēgts dienas aprūpes centrs.

 Pabalsts ar mājokli saistīto izdevumu apmaksai

Vienreizējs pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai tiek piešķirts šādām mājsaimniecībām un šādā apmērā:

 • daudzbērnu ģimenei, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 100,00 euro;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuras ienākumi nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 50,00 euro;
 • mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 80,00 euro;
 • mājsaimniecībai, ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro mēnesī – 40,00 euro;
 • trūcīgai mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē:

-       nav bērnu – 100,00 euro;

-       ir viens bērns –130,00 euro;

-       ir divi bērni – 140,00 euro;

-       ir trīs vai vairāk bērnu 150,00 euro;

 • maznodrošinātai mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē:

-       nav bērnu – 50,00 euro;

-       viens bērns – 60,00 euro;

-       ir divi bērni – 70,00 euro;

-       ir trīs vai vairāk bērnu 120,00 euro;

 • maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, un mājsaimniecības ienākumi ir līdz 485,00 euro– 50,00 euro;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuras ienākumi ir līdz 400,00 euro mēnesī - 60.00 euro:
 • pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi – 60,00 euro.

Vienreizējs pabalsts izdevumiem individuālas apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo (piemēram, malka, ogles, briketes, granulas) 50 euro apmērā tiek piešķirts:

 • daudzbērnu ģimenei, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība un mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja to ienākumi uz personu nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
 • mājsaimniecībai, ja tās ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro mēnesī;
 • mājsaimniecībai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
 • pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Pabalstus piešķir uz IESNIEGUMA pamata.

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

Tālrunis saziņai, lai uzzinātu informāciju par komunālo pakalpojumu apmaksu (dzīvokļa pabalsts): 654-49908

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus attālināti:

 • e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastē Lāčplēša ielā 39 (no pagalma puses) vai 
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 23.03.2021 08:03