Pašvaldības atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību

 

Sociālais dienests atgādina, ka Daugavpils iedzīvotājiem ir iespēja saņemt  pašvaldības atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību. 

Pabalstu   krīzes   situācijā   150 euro mēnesī piešķir gadījumā, ja persona:   

  • nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības sakarā ar ārkārtējo situāciju,
  • zaudējusi ienākumus un nesaņem valsts dīkstāves pabalstu (piemēram, gadījumā, ja persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts,  atteikts piešķirt valsts dīkstāves pabalstu u.tml.)

Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir gadījumā, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās vai piekritusi samazināt darba slodzi.

Ja ģimenes (personas), tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, pabalsta krīzes situācijā apmērs tiek palielināts par 50 euro  mēnesī katram bērnam.

Pabalsta krīzes situācijā saņemšanai personai jāiesniedz IESNIEGUMU, kuram pievieno attiecīgus dokumentus, kas ir personas rīcībā un kas pamato pabalsta saņemšanas apstākļus.

Iesniegumu veidlapas var saņemt: 

  • Lāčplēša ielā 39,
  • Vienības ielā 8,
  • Liepājas ielā 4

Sociālais dienests aicina neveidot nepamatotas rindas un  iesniegt    iesniegumus    attālināti  :   

  • e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39 (no pagalma puses) , Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.03.2021 11:11