Skaidrojums par dīkstāves pabalstu darba ņēmējiem, kuri vienlaikus ir asistenta pakalpojuma sniedzēji

 

Labklājības ministrija saņēma iedzīvotāju jautājumu: vai asistenta pakalpojuma sniedzējs pašvaldībā , kurš vienlaikus strādā kādā uzņēmumā, var pretendēt uz dīkstāves pabalstu?

Vispārējā gadījumā dīkstāves pabalstu nepiešķir darbiniekiem vai pašnodarbinātām personām, kuras vienlaikus ir nodarbinātas valsts vai pašvaldības institūcijā.
VID, ņemot vērā, ka asistenta pakalpojuma sniedzēji nestrādā pašvaldības sociālajā dienestā kā pastāvīgi darbinieki, bet gan sniedz valsts apmaksātu pakalpojumu noteiktu stundu apjomā, neuzskata šo par izslēdzošu kritēriju, lai liegtu personai tiesības saņemt dīkstāves pabalstu. Tādējādi gadījumos, kad asistents vienlaikus ir darba ņēmējs uzņēmumā vai pašnodarbinātā persona citā jomā, kuru skārusi Covid-19 izraisītā krīze, un kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam, asistentam ir tiesības saņemt gan dīkstāves pabalstu, gan samaksu par asistenta pakalpojuma sniegšanu.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 30.04.2020 07:39