Sociālā dienesta sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām veiksmīgi turpinās.

 

9.janvārī notika pensionāru biedrības DauER atskaites sapulce, uz kuru tika aicināti Sociālā dienesta pārstāvji, Dienesta vadītāja Nonna Jakubovska un sabiedrisko attiecību speciāliste Marina Gorkina. N.Jakubovska pastāstīja sapulces dalībniekiem Sociālā dienestu darbu un sasniegumiem 2018.gadā, par jauninājumiem un izmaiņām, kas būs aktuāli 2019.gadā.   Īpaša uzmanība tika pievērsta Sociālā dienesta sadarbībai ar senioru sabiedriskajām organizācijām, tai skaitā ar pensionāru biedrību DauER. Sociālā dienesta vadītāja augstu novērtēja veco ļaužu ieguldījumu, stiprinot paaudžu solidaritāti un rosināja klātesošos aktīvāk sadarboties ar ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti un ar jaunām ģimenēm, kuru locekļiem  ir zemas sociālās un sadzīves iemaņas. Paaudžu pieredzes apmaiņa ir ļoti svarīgā, pasvītroja Nonna Jakubovska.  Šis sadarbības aspekts  tika iekļauts pensionāru biedrības DauER 2019.gada darba plānā. Bez tam, pēc Sociālā dienesta ierosinājuma,  biedrība ieplānoja piedalīties pirmajā senioru un personu ar invaliditāti sabiedrisko organizāciju jaunrades festivālā, kas notiks 2019.gada 1.pusgadā. Pensionāru biedrības priekšsēdētāja DauER Marija Vorobjova pateicās Sociālā dienesta pārstāvjiem  par veiksmīgu sadarbību un novēlēja to turpināt.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.01.2019 09:58