Sociālā dienestsa aprūpes mājās biroja darbinieki rūpējās par saviem klientiem

 

Aprūpes mājās biroja sociālie darbinieki katram klientam, kuru ienākums nepārsniedz 327 EUR piegādāja uz mājām ES palīdzības pārtikas un higiēnas pakas. Klientu skaits sastādīja gandrīz 80 cilvēku.   
Aprūpes mājās birojs vēlas izteikt lielu pateicību Sociālā dienesta Saimniecības sektora vadītājam Valērijam Loginovam par braucienu organizēšanu un autovadītājiem Vitālijam Lasijam, Igoram Kaštanovam par  palīdzību Aprūpes mājās biroja darbiniekiem pārtikas un saimniecības paku nogādāšanai mūsu klientiem.

Aprūpes mājās biroja vec. sociālā darbiniece N.Jermolajeva

Pēdējās izmaiņas veiktas: 18.02.2021 13:17