Sociālais dienests aicina pilsētas iedzīvotājus kļūt par cilvēku ar invaliditāti asistentiem.

  

No 2013. gada 1.janvāra ir pieejams asistenta pakalpojums cilvēkiem ar 1. un 2.grupas invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam. Šāds pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti veikt ārpusmājas aktivitātes - nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus. -  Asistents personām ar invaliditāti šajā kontekstā nav aprūpētājs, apkopējs vai sanitārs. Tas ir tas cilvēks, kas pavada savu aizbilstamo uz tā sociālo ārpus mājas aktivitāšu vietām un atpakaļ. Par savu darbu asistenti saņem atalgojumu, ko viņiem maksā valsts. Sociālā dienesta uzdevums ir organizēt šo pakalpojumu pašvaldības teritorijā un nodrošināt asistentu darba laika grāmatvedības uzskaiti, lai aprēķinātu viņiem algu. Asistentu pakalpojumu organizēšanas likumdošanas pamats ir LR Ministru Kabineta Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti

Kā atzīmē Daugavpils pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" vadītāja  p.i  Nonna Jakubovska, no 2013. līdz 2017. gadam asistentu pakalpojums nodrošināja cilvēkiem ar invaliditāti iespēju būtiski uzlabot dzīves kvalitāti. Piemēram, personu ar invaliditāti aktivitāte, apmeklējot Dienas centra "Saskarsme" pasākumus,    pa šo laiku pieauga gandrīz divreiz. "Turklāt, - uzsver Nonna Jakubovska, -  asistentu pakalpojumu sniegšana ļauj zināmā mērā risināt pilsētas iedzīvotāju nodarbinātības problēmu. Kaut asistentu iespēja nopelnīt nav tik liela, līdz 200 eiro mēnesī, bet šī nauda kļūst par labu ieguldījumu asistentu ģimeņu labklājībā ".

Bet ir radusies problēma: cilvēkiem ar invaliditāti trūkst asistentu. Šobrīd asistenta pakalpojumus vēlas saņemt 500 cilvēku, bet sniegt tos ir gatavi 475 asistenti.

Sociālais dienests aicina Daugavpils iedzīvotājus kļūt par asistentiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Asistenta pakalpojumu persona var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundas nedēļā.

 Sīkāku informāciju var saņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Sociālo pakalpojumu nodaļas asistentu pakalpojumu sektorā, Vienības ielā 8, 18. un 19. kabinetos. Tālruņi 654 40928, 654 40929.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 29.09.2021 09:03