Sociālais dienests izsniegs bezmaksas sejas maskas iedzīvotājiem ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ”Sociālais dienests” informē, ka daudzkārt lietojamas sejas maskas (mazgājami mutes un deguna aizsegi) tiks izsniegtas pa vienai katrai personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss. Bezmaksas maskas tiks piešķirtas arī naktspatversmes vai sociālās patversmes pakalpojumu lietotājiem, personām, kas saņem aprūpes mājās pakalpojumus, kā arī dienas aprūpes centra, dienas centra un krīzes centra, grupu dzīvokļu pakalpojumu saņēmējiem. Klientam saņemot masku jāuzrāda izziņa par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu.

Masku izdale tiks veikta katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.00, piektdienās no 8.00 līdz 15.00. šādās adresēs:

  • Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma puses),
  • Sociālajā mājā Šaurā ielā 28,
  • Dienas centrā ”Saskarsme” Liepājas ielā 4

Masku izsniegšana notiek arī Biedrības “Latvijas sarkanais krusts” telpās Ventspils ielā 22, šādā laikā: otrdienās, ceturtdienās no 15.00-18.00, trešdienās no 12.00 līdz 18.00.
Dienesta Mājas aprūpes biroja aprūpētājas nodrošinās masku piegādi mājas (tikai tām personām, kurām ir trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas statuss).
Masku izdales uzskaite tiek veikta attiecīgā žurnālā, norādot saņēmēja vārdu, uzvārdu, izsniegto masku skaitu. Par masku saņemšanu klients parakstās.

 Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 17.11.2020 11:56