Sociālais dienests uzsāk Ziemassvētku dāvanu izsniegšanu

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”  kopā ar sadarbības partneriem organizēja Ziemassvētku  pasākumus  bērniem  no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, bērniem ar invaliditāti,  bērniem  no audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm.  Saņemot dāvanu no Sociālā dienesta,  bērni varēs arī  izjust  svētku gaisotni,  noskatīties  interesantu un jautru izrādi, sazināties ar vienaudžiem un tikties ar Ziemassvētku Vecīti.  

Datums, laiks

Pasākums

Klientu kategorijas

Vieta

12.12.2019.,

plkst. 17.00

BJC Jaunības Jaungada  izrāde (ar dāvanām no SD)

Bērni no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, bērni  no aizbildņu ģimenēm

Daugavpils Kultūras pils, Smilšu ielā 92

13.12.2019.,

plkst. 17.00

BJC Jaunības Jaungada  izrāde (ar dāvanām no SD)

Bērni no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, no aizbildņu ģimenēm, bērni ar invaliditāti , bērni no audžuģimenēm

Daugavpils Kultūras pils, Smilšu ielā 92

18.12.2019.,

plkst. 15.00

Nodibinājuma "ADRA Latvija"  Ziemassvētku labdarības akcijas pasākums (ar dāvanām no SD)

Bērni ar invaliditāti (DI projekta kandidāti), ĢAC Šaurā ielā 26 klientu bērni, bērni ar  autiskā spektra traucējumiem

Daugavpils Kultūras pils, Smilšu ielā 92


Ielūgumus uz šiem pasākumiem var saņemt bērnu līdz 14 gadiem (ieskaitot) vecāki vai likumiskie pārstāvji:

  • Bērniem no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās  vai maznodrošinātās  ģimenes (personas) statuss – Lāčplēša ielā 39, Liepājas ielā 4, Vienības ielā 8, (13. un 17.kabinetos)Šaurā ielā 28 (Ķimiķu mikrorajona iedzīvotājiem) .
  • Bērniem ar invaliditāti un bērnu, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe - Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektorā (K.Valdemāra ielā 13, 1. stāvs)

Sākot ar 23.decembri  līdz 31.janvārim  dāvanas  bērniem varēs saņemt  Šaurā ielā 28 un Liepājas ielā 4

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” informē, ka līdz 2020. gada 31.janvārim notiks dāvanu komplektu izsniegšana arī šādām klientu kategorijām:

  • guļošām personām ar invaliditāti -  Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm (Vienības ielā 8, 11. kab);
  • personām, kurām piešķirts  aprūpes mājās - Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas Aprūpes mājās birojā (Vienības ielā 8, 12. kab);

  Gadījumā, ja klients nevar patstāvīgi saņemt dāvanu komplektu, saņēmējam nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apliecina tiesības saņemt dāvanu klienta vietā un personu apliecinošo dokumentu. Gadījumā, ja klienta nav sarakstā, dāvanu var saņemt Sociālajā dienestā pēc sociālo darbinieku  apliecinājuma.

Klientus pieņem pēc šāda grafika :

Pirmdiena:     8.00-12.00; 13.00-17.30

Otrdiena:       8.00-12.00; 13.00-16.30

Trešdiena:     8.00-12.00; 13.00-16.30

Ceturtdiena:   8.00-12.00; 13.00-16.30

Piektdiena      pieņemšanas nav

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 29.11.2019 11:25