Sociālajā dienestā viesojās kolēģi no Vācijas

  

10. un 11. maijā Sociālajā dienestā viesojās sociālie un medicīnas darbinieki no Vācijas. Šī vizīte notika Daugavpils medicīnas koledžas  sadarbības ietvaros ar vācu kolēģiem . Viesus interesēja Daugavpils pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēma, Dienesta struktūrvienību darbs.  Sociālā darba speciālisti un medicīnas darbinieki no Vācijas apmeklēja Daugavpils pilsētas pašvaldības Iestādē "Sociālais dienests", Vienības ielā 8, kur iepazinās ar prezentāciju par Daugavpils pašvaldības sociālās sfēru un saņēma detalizētu informāciju par deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanu Sociālajā dienestā. Pēc tam vizīte turpinājās ar  Ģimenes atbalsta centra /patversmes un Grupu dzīvokļu  Šaurā ielā 26 apmeklējumu. Nākamajā dienā viesi apmeklēja Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21. Abās iestādēs viņiem pastāstīja par mūsu Sociālā dienesta plāniem sakarā ar DI procesu :  klientu skaitu, kas saņem grupu dzīvokļu pakalpojumu Šaurā ielā 26  palielināšana, specializēto  darbnīcu izveidošana , pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi  Dienas centrā  Arhitektu ielā  21.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.05.2018 07:05