Sociālajā dienestā viesojās kolēģi no Vācijas

  

10. un 11. maijā Sociālajā dienestā viesojās sociālie un medicīnas darbinieki no Vācijas. Šī vizīte notika Daugavpils medicīnas koledžas  sadarbības ietvaros ar vācu kolēģiem . Viesus interesēja Daugavpils pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēma, Dienesta struktūrvienību darbs.  Sociālā darba speciālisti un medicīnas darbinieki no Vācijas apmeklēja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Sociālais dienests", Vienības ielā 8, kur iepazinās ar prezentāciju par Daugavpils pašvaldības sociālo jomu un saņēma detalizētu informāciju par deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanu Sociālajā dienestā. Pēc tam, vizīte turpinājās ar  Ģimenes atbalsta centra /patversmes un Grupu dzīvokļu  Šaurā ielā 26 apmeklējumu. 11.maijā  viesi apmeklēja Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21.  Abās iestādēs viņiem pastāstīja par Sociālā dienesta plāniem sakarā ar DI procesu, proti,  par  klientu skaitu, kas saņem grupu dzīvokļu pakalpojumu Šaurā ielā 26  palielināšanu, specializēto  darbnīcu izveidošanu , par ieplānotiem pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbiem Dienas centrā  Arhitektu ielā  21.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.09.2018 09:11