Sociālās palīdzības nodaļas darba statistika 2022.gada janvārī - maijā

 

Laikposmā no 01.01.2022.  līdz 31.05.2022. Sociālas palīdzības nodaļas uzskaitē bija    2141 ģimene (3626 personas)  ar trūcīgās mājsaimniecības statusu  un  3776 ģimenes (4885 personas) ar  maznodrošinātās mājsaimniecības statusu. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai tika piešķirs 635 ģimenēm( 1289 personām) uz kopējo summu  327603,20 euro. Mājokļa pabalstu saņēma  3937 ģimenes (5198 personas), tika izmaksāti  743887,52 euro. Veselības aprūpes pabalsts tika piešķirts  2501 ģimenei (2729 personām) uz kopējo summu 260816,96 euro. Pabalstus Ukraiņu civiliedzīvotājiem saņēma 390 ģimenes (842 personas), kopā izmaksāti 394356,19 euro. Atlīdzību tiem pilsētas iedzīvotājiem, kuri  izmitināja pie sevis Ukraiņu civiliedzīvotājus,  saņēma 35 ģimenes uz kopējo summu 4986 euro   

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.06.2022 05:19