Sociālo darbinieku biedrības vasaras nometne

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja no 09.08.2019. līdz 11.08.2019. S.Upeniece piedalījās Sociālo darbinieku biedrības organizētajā vasaras nometnē Rēzeknes novada, Čornajas pagastā viesu mājā “Zīdu kolns”.  

Nometnē piedalījās 25 biedrības biedri no visas Latvijas. Nometnes darba kārtībā bija vairākas tēmas, kuras tika apvienotas ar praktiskām darbībām ( intensīvas diskusijas, grupu darbi, lomu spēles utt.). 10.08.2019. nometnē piedalījās Labklājības ministrijas pārstāve Ilze Kurme un informēja par dažādām aktivitātēm sociālā darba attīstībā.

Triju dienu garumā dažādas tēmas ( Uz pierādījumiem balstīta prakse, institucionālā vardarbība, sociālais darbs ar manipulējošiem klientiem, sociālā darba speciālistu prestiža celšana utt.) prezentēja un darba grupas vadīja  paši biedrības biedri Mārtiņš Moors,  Rīgas domes  Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks, Una Lapskalna, Pašvaldības iestādes  “Ventspils Pilsētas sociālais dienests” vadītāja, Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja un Alīna Klimone , Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” sociālā darbiniece.

Nometnē tika iegūta aktuāla informācija, gūta profesionāla pieredze un Sociālā darba vienotība! 

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja S.Upeniece

Pēdējās izmaiņas veiktas: 15.08.2019 11:31