Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas H. Soldatjonokas apsveikumsCienījamie sociālā darba speciālisti un visi Sociālā dienesta darbinieki!

Un atkal klāt ir Sociālā darbinieka diena, kuru diemžēl šogad nevarēsim visi kopā sagaidīt.  Jūs esat tās retās profesijas pārstāvji, kuri savu ikdienas darbu veic pie jebkādiem apstākļiem, jo palīdzība un atbalsts cilvēkiem ir jāsniedz tad, kad rodas nepārvaramas problēmas, gan materiālas, gan psiholoģiskas, gan sociālas. Un vēl šajā darbā nepietiek tikai ar augstu profesionālās izglītības līmeni; šeit nepieciešamas vel ne vienmēr novērtētas cilvēciskās sapratnes un tolerances īpašības. To nevar iemācīt, tas katrā no mums vai nu ir, vai nav! Un vēl mēs zinām, ka nav neatrisināmu problēmu, ir vienkārši jāgrib un jāprot tās risināt, lai pildītu savu izvēlētās darbības sūtību - palīdzētu cilvēkiem.

Es sveicu Jūs profesionālajos svētkos un novēlu: būt komandā, sajust darba devēju atbalstu un klientu pateicību! Un, protams, veselību!

Ar cieņu, vienmēr Jūsu

Helēna Soldatjonoka

Pēdējās izmaiņas veiktas: 09.11.2020 11:26