Tikšanās Dienas centrā "Saskarsme”

Dienas centrā "Saskarsme" 27.februārī Sociālā dienesta vadītāja p.i. Elita Kuzmina tikās ar centra darbiniekiem. Tika apspriesti dažādi šīs Sociālā dienesta struktūrvienības darba jautājumi. Aktuāls jautājums bija klientu, t.sk. klientu, kuri saņem asistenta pakalpojumu apmeklējuma uzskaites organizēšana, kā arī fizioterapeita darba procesu jautājumi.  

Elita Kuzmina uzsvēra: "Ļoti svarīgi, lai Centrs dinamiski attīstītos mūsdienas apstākļos, pielāgotos mainīgajai sociālajai videi. Dienas centrs nav sociālās rehabilitācijas institūcija, bet gan iestāde, kuras dalībnieki var radoši pavadīt brīvo laiku, iesaistīties dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, apmeklēt kultūras un sporta pasākumus. Šobrīd  ir svarīgi ne tikai ievērot Centra ilgu gadu laikā radušās tradīcijas, bet arī iet laikam līdzi. Mums kopīgiem spēkiem jāpanāk, lai Dienas centrs strādātu elastīgi, lai būtu ērti darba apstākļi darbiniekiem un apmeklētāji būtu apmierināti.

Sarunas laikā vienprātīgi tika nolemts rīkot pilsētas svētkiem veltītu Centra radošo kolektīvu atskaites koncertu, piedāvājot dažādas meistarklases un atklāto nodarbību demonstrējumus, centra klientu gleznojumu un rokdarbu izstādes.

Tikšanās laikā E.Kuzmina aicināja Centra darbiniekus izteikt savus ierosinājumus darba procesu aktualizācijai un uzlabošanai, aicināja izrādīt iniciatīvu un pateicās Centra darbiniekiem par ieguldīto darbu .

Pēdējās izmaiņas veiktas: 28.02.2020 09:16