Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 31. martam

Sociālais dienests informē, ka ārkārtējas situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās beigām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām saglabājas statusi un visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šiem mājsaimniecībām ir tiesības. Sakarā ar to, ka valstī ārkārtas situācija ir pagarināta līdz 28. februārim,  trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas  derīguma termiņš tiek   pagarināts  līdz 2022. gada 31. martam.
Mājsaimniecība, kurai no jauna nepieciešams izvērtēt materiālos resursus sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai, noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, sociālajā dienestā vēršas attālināti: 

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 17.01.2022 12:08