Pakalpojums pārvietošanās atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem

 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums nodrošina pakalpojumu pārvietošanās atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem, nosākot trešo vai ceturto aprūpes līmeņus.   

Trešais aprūpes līmenis tiek noteikts, ja personas fiziskās vai garīgās spējas ir smagi ierobežotas. Personas spēja veikt noteiktas pašaprūpes darbības ir traucēta un nepieciešams regulārs personāla atbalsts ikdienā.

Savukārt ceturtais aprūpes līmenis tiek noteikts, ja personas fiziskās vai garīgās spējas ir ļoti smagi ierobežotas. Personai ir izteikta pašaprūpes spēju nepietiekamība un persona ir uzraugāma.

Tādejādi tiek sniegts tūlītējs atbalsts aprūpes vajadzību nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem.

 Pakalpojums pārvietošanās atbalstam ir paredzēts Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Latvijā vēl nav ieguvuši invaliditāti un tādejādi tiem nav tiesības saņemt asistenta pakalpojumu pašvaldībā, taču citas personas atbalsts pavadīšanai ārpus mājokļa tomēr ir nepieciešams.

 Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumiem Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu”, vajadzību pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem vērtē, nosakot četrus aprūpes līmeņus, saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu 2. vai 3. pielikumā norādītajiem kritērijiem.
Tūlītējs atbalsts aprūpes vajadzību nodrošināšanai personām tiek sniegts, ja sociālais dienests aprūpes nepieciešamību novērtē atbilstoši trešajam vai  ceturtajam aprūpes līmenim.

Pakalpojuma pārvietošanās atbalstam piešķiršanai tiek piemēroti Ministru kabineta 18.05.2021. noteikumi Nr.316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”, atbilstoši kuriem tiek novērtēta asistenta pakalpojuma nepieciešamība un atbalsta intensitāte.

Normatīvie akti:

Pakalpojuma aprakstsNo valsts budžeta līdzekļiem finansētais pakalpojums pārvietošanās atbalstam pašvaldībā Ukrainas civiliedzīvotājiem ar III vai IV aprūpes līmeni

Iesniegums 

Sektors “Asistentu pakalpojumi”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

Kabineti Nr. 518, 519, 520

Tālrunis: 654 40928, 654 40929, 654 21536

Fakss: 654 40930

socd@socd.lv

http://www.socd.lv

Darba laiki

Pirmdienās:   8.00 -12.00 - 13.00 - 18.00

Otrdienās:     8.00 -12.00 - 13.00 - 17.00

Trešdienās:    8.00 -12.00 - 13.00 - 17.00

Ceturtdienās: 8.00 -12.00 - 13.00 - 17.00

Piektdienās:   8.00 -12.00 - 13.00 - 16.00

Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.06.2022 12:30