Valsts sniegs mērķdotācijas pašvaldībām mājokļa pabalstu nodrošināšanai

  Ņemot vērā ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un tās radītajām sekām, pastāv liels risks, ka būtiski pieaugs mājokļa pabalstu saņēmēju skaits un mājokļa pabalsta apmērs, vienlaikus iedzīvotāju maksātspēja samazināsies, lai iegādātos pārtiku, medikamentus. Tāpēc valsts nodrošinās pašvaldībām mērķdotāciju 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstam, kas radušies laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.maijam.  

To paredz grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kurš stājās spēkā 24.12.2021. Paredzēts arī noteikt augstākus koeficientus  atsevišķi dzīvojošiem pensijas vecuma personām vai atsevišķi dzīvojošiem personām ar invaliditāti (koeficients – 2,5 mājokļa pabalsta formulā) vai mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti (koeficients – 2 mājokļa pabalsta formulā).

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 27.12.2021 07:35