Vasaras cikla noslēguma tematiska ekskursija Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem

 

Pabeidzot vasaras tematisko ekskursiju ciklu, 23. augustā Sociālās rehabilitācijas un aprūpes programmas virziena “Atpūta+” ietvaros Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem (Arhitektu 21) un Specializēto darbnīcu klienti apmeklēja “Andrupenes lauku sēta” muzeju un Novadpētniecības izstāžu zāli “Patria” Dagdā.

Ekskursijas sakumā klienti pastaigājas pa Andrupenes purva taku, kur katram bija iespēja iepazīties ar purva floru un faunu. Atnākot muzejā “Andrupenes lauku sēta”, klienti nonāca 20. gadsimta latgaļu ciematā. Šeit viņi apskatīja simtgades māju, klēti un pirti, podnieku māju un keramikas apdedzināšanas krāsni.

Novadpētniecības izstāžu zālē “Patria” apskatīja vēsturisku izstādi, kas atrodas Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā. Ekspozīcijā sešas zāles, kurās atrodas antikvāras lietas, kas atspoguļo Dagdas novada vēsturi.

Iespējai atrasties dabā ir liela nozīme rehabilitācijā un integrācijā apkārtējā vidē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ekskursija dabā – ļoti laba metode iesaistīt Latgales novada kultūras un vēstures izpētē. Caur to izveidojas priekšstats par apkārtējo pasauli un notiek iepazīšanās ar sociālās vides tradīcijām – vēsturiski-kulturālo, nacionālo, ģeogrāfisko un reģiona dabas savdabīgumu. Katra ekskursija paplašina redzesloku un papildina zināšanas par apkārtējo pasauli.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 20.09.2019 07:32