VESELĪBAS APRŪPES PABALSTS

 

Veselības aprūpes pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:  

 • veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi,
 • iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • zobu protezēšanas pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
 • zobārstniecības/stomatoloģijas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas
 • izdevumu kompensēšanai;
 • optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • autiņbiksīšu iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • vienreizējai medikamentu iegādei vai medicīnisku manipulāciju apmaksai pabalsta
 • pieprasītājam, kuram ir psihoaktīvo vielu, datoru vai azartspēļu atkarība;
 • izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;
 • medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensēšanai;
 • pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par operācijām kompensēšanai.

Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā kalendārajā gadā:

 • ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss165 euro, un ja ģimenes (personas) aizgādībā vai aprūpē ir bērns, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi – papildus līdz 145,00 euro (agrāk šāda veida papildus pabalsta nebija);
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss - līdz 130 euro;
 • katram maznodrošinātas ģimenes pilngadīgam ģimenes loceklim, kas ir pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti vai politiski represētā persona - līdz 90 euro;

Papildus noteiktajām veselības aprūpes pabalsta apmēram, ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, ir tiesības saņemt  minēto pabalstu 150 euro apmērā piecu kalendāro gadu periodā katrai personai, kurai ir nepieciešama zobu protezēšana.

Veselības aprūpes pabalstu izmaksā skaidrā naudā, vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai pārskaitījuma veidā tieši pakalpojuma sniedzējam.

Veselības aprūpes pabalstu izmaksā vienreiz ceturksnī.

Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, papildus iesniegimam un iztikas līdzekļu deklarācijai , iesniedz pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas vai higiēnas preču iegādes nepieciešamību. 

 

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 27.11.2020 09:54