Veselības veicināšanas pasākums bēŗniem ar vecākiem

 

Daugavpils pašvaldība sadarbībā ar SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" un Sociālo dienestu īsteno Eiropas Savienības 2014.-2020,gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/101 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā”, kura ietvaros bērniem ir iespēja ņemt dalību veselības veicināšanas pasākumā – "Skolas vecuma bērnu izglītošana par veselīgu stāju saglabāšanas un nodrošināšanas jautājumiem, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas stiprināšanai".  

Bērnu vecuma grupa: pamatskolas audzēkņi (no 1.līdz 9. klasei). Vecāki arī var piedalīties pasākumā kopā ar bērniem!

Darbības pasākuma ietvaros:

Daugavpils bērnu veselības centra fizioterapeiti veiks skolas vecuma bērnu izglītošanu par pareizas stājas saglabāšanas un nodrošināšanas jautājumiem, kā arī organizēs praktiskās apmācības ar fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas stiprināšanai. Bērni kopā ar fizioterapeitu veiks vingrojumus muguras muskulatūras nostiprināšanai un stājas nepilnību novēršanai, spēkam, izturībai, līdzsvaram, koordinācijai. Nodarbību laikā tiks noslogotas visas ķermeņa muskuļu grupas vienlaikus uzlabojot arī bērnu fizisko stāvokli.

Plānotie datumi pasākuma realizēšanai:

Janvāris: 22.01.2019 / 15:00-16:00 

Februāris: 11.02.2019 / 15:00-16:00

Pasākuma norises vieta:

Dienas centrs “Saskarsme”, Liepājas iela 4, Daugavpils.

Nodarbības notiks katru mēnesi, bērnu skaits grupā - 15 cilvēki

Janvāra grupa jau ir nokomplektēta, visus ieinteresētos piedalīties nodarbībās februārī un turpmākos 2019.gada mēnešos lūdzam griezties Vienības ielā 8, 13.kabinetā, tālrunis uzziņām: 654 40931.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.01.2019 11:21