ASISTENTU PAKALPOJUMI

Mērķis:

Organizēt asistenta pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.

Klienti:

  • Personas ar I vai II grupas invaliditāti, kurām izsniegts VDEĀK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību
  •  Bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS  pieņem klientus :

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena   8.00 -12.00  

Adrese:  18.kab., 19.kab. Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņi: 654 40929

 socd@socd.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.05.2018 11:07