УСЛУГИ АССИСТЕНТОВ

Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

Mērķis:  Organizēt asistenta pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.

Uzdevumi: 

 •  Informēt klientus par viņu tiesībām saņemt valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā un šo tiesību īstenošanas iespējām;
 • Veikt klientu vajadzību, darbību un sociālās funkcionēšanas spēju novērtēšanu atbilstoši pakalpojuma nepieciešamībai un noteikt pakalpojuma apjomu un ilgumu;
 • Organizēt asistenta pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.
 • Noformēt nepieciešamos dokumentus asistenta pakalpojuma saņemšanai pašvaldībā;
 • Pieņemt asistentu ikmēneša darba atskaites, veikt to pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē.
 • Ikmēnesi sagatavot un elektroniski iesniegt Labklājības ministrijai pārskatus par finanšu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai.
 • Ikmēnesi asistenta pakalpojuma sniedzējiem savlaicīgi izmaksāt par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem atalgojumu.

Klienti:

 • Personas ar I vai II grupas invaliditāti, kurām izsniegts VDEĀK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību
 •  Bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti

No valsts budžeta līdzekļiem finansētais asistenta un pavadoņa pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti (pakalpojuma apraksts)

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Adrese:  18.kab., 19.kab. , 20.kab. Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņi: 654 40929

 socd@socd.lv

Līdz Sociālajam dienestam  Vienības ielā 8  var nokļūt:

 • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
 • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

Meklēt ēku Vienības ielā 8              

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Automašīnu var  novietot pie Vienības iela 8 ēkas, Vienības un K.Valdemāra ielās .

Последнее обновление страницы: 09.07.2021 07:59