Ēdināšanas pakalpojumi Sociālo lietu pārvaldes klientiem

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPD SLP 2014/1
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Ēdināšanas pakalpojumi Sociālo lietu pārvaldes klientiem.
Zupas piegāde sociālās rehabilitācijas programmas „Sasildīt aukstā laikā” ietvaros

Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: NMK 90001998587
Adrese: Juridiskā adrese, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: tālr. 65423700,
Kontaktpersona:

Iepirkuma komisijas locekle juriste A.Kotova, tālr.: 65440925, e-pasts: jurists@soclp.lv

Dokumentācija:

NOLIKUMS

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Risinājums:

Iepirkuma līgums

Pēdējās izmaiņas veiktas: 17.03.2014 14:22