Veselības apdrošināšanas pakalpojumi Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrības biedriem

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPD SLP 2013/14
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrības biedriem

Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: Nr.90001998587
Adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 654-40925
Fakss: 654-40930
Kontaktpersona:

   Kontaktpersonas iepirkuma jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Soiālo lietu pārvaldes juriste Olga Strelkova, tālr.: 65440925, e-pasts: jurists@soclp.lv

Dokumentācija:

Nolikums
Paziņojums par plānoto līgumu

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 08.10.2013.
Pēdējās izmaiņas veiktas: 16.10.2013 07:12