IESNIEGUMU VEIDLAPAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

E-IESNIEGUMS IESTĀDEI  

Iesniegums Sociālajam dienestam brivā formā  

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU ORGANIZĒŠANAS UN SOCIĀLĀ DARBA SEKTORI:

Sociālo pakalpojumu sektors pilngadīgām personām  , Vienības ielā  13.kab., tālr.654 40931

Sociālo pakalpojumu sektors veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti Vienības ielā 8, 11.kab., tālr.654 40921

Asistentu pakalpojumu sektors , Vienības ielā 8, 18., 19., 20. kab., tālr. 654-40928, 654-40929, 654-21536, Sociālais taksometrs  26409763

Sociālo pakalpojumu sektors ģimenēm ar bērniem,    Kr. Valdemāra 13, tālr.654 29473

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI:

Aprūpes mājās birojs (AMB)  Vienības ielā 8, 12.kab., tālr.654 23461 

Ģimenes atbalsta centrs/patversme un Grupu dzīvokļi (GAC) , Šaurā ielā 26, tālr.654 42502

Sociālā patversme (SP) / Nakts patversme (NP) , Šaurā ielā 23, tālr.654 42698

Dienas centrs “Saskarsme”  (DCS),   Liepājas ielā 4, tālr.654 76980

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem (DACPGRT) , Arhitektu ielā 21, tālr.654 41244

Sociālā māja (SM) , Šaurā ielā 28, tālr.654 41032

Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2020 09:15