Jaunumi

 • Latgales plānošanas reģions aicina vecākus pieteikt bērnus dalībai diennakts nometnē

  Nometnes veids:Integrējoša diennakts nometne bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un dzīvo ģimenēs, un viņu ģimenēm(5 dienas, 4 naktis).

  Dalībnieki:Latgales reģionā dzīvojošie bērni vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kopā ne vairāk kā 35 dalībnieki (provizoriski tai skaitā 18 dalībnieki ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un dzīvo ģimenēs).

  Norises vieta:Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrs “Ilgas” (Daugavpils novads).DU Studiju un pētniecības centrs „Ilgas” atrodas aizsargājamā dabas teritorijā, Silenes dabas parka Ilgu dabas liegumā.

  Norises laiks:no2019.gada 5. augusta līdz 9.augustam.

 • Sociālajam dienestam ir jauns specializētais transports.

  Pirmo reizi pēdējo 10 gadu laikā Sociālais dienests iegādājās un nodeva ekspluatācijā jauno mikroautobusu, kurš ir aprīkots ar pacēlāju un paredzēts personu ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā to Sociālā dienesta klientu, kas pārvietojas riteņkrēslos, pārvadāšanai.

 • 10.jūlija Sociālajā dienesta notiks “Diena bez rindām”

  10. jūlija visās Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” struktūrvienībās pilsētas iedzīvotāji varēs bez rindas atstāt iesniegumus sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu saņemšanai, ievietojot tos speciālās kastītēs ar uzrakstu “Diena bez rindām”. Iesniegumu veidlapas varēs aizpildīt mājās, izdrukājot tos no Sociālā dienesta mājaslapas , vai iesnieguma iesniegšanas vietās:

 • Daudzbērnu ģimenes varēs iemācīties iesniegt e-iesniegumus

  Sociālais dienests pastāvīgi uzlabo pakalpojumu kvalitāti un cenšas, lai sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšana būtu pieejama visām klientu grupām. Uz doto brīdi 198 Daugavpils daudzbērnu ģimenēm ir trūcīgo vai maznodrošināto statuss. Lai noformētu nepieciešamos dokumentus Sociālajā dienestā viņiem bieži nākas gaidīt rindās un tērēt daudz laika. Saprotot šo problēmu, Sociālais dienestu pieņēma lēmumu piedāvāt daudzbērnu ģimenēm apmācīties iesniegt iesniegumus elektroniski. Tiem, kuri vēlas iziet šādu apmācību, jābūt datora lietotāja pamatprasmēm un interneta banka.
 • Sociālais dienests aicina vērsties pēc sociālās palīdzības ģimenēm ar bērniem skolēniem laicīgi

  Daugavpils pašvaldība pievērš īpašu uzmanību rūpēm par ģimenēm ar bērniem. Šī palīdzība ir paredzēta ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, kā arī aizbildņu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" atgādina, ka palīdzību no pašvaldības šīs ģimenes var saņemt visu gadu garumā, nevis tikai pirms jaunā mācību gada uzsākšanos. Tāpēc lūdzam ģimenes vērsties pēc sociālās palīdzības laicīgi .

 • Vasaras programma Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem

  Uz vasaras laika periodu programmas “Sociālā rehabilitācija un aprūpe” ietvaros Dienas centrā, Arhitektu ielā 21 ir izstrādāts darba virziens “Atpūta +”. Sekojoša virziena mērķis ir klientu redzesloka paplašināšana, attīstīt pašapkalpošanās iemaņas un rūpes par savu veselību, cilvēku ar ierobežotām spējam brīva laika pavadīšanas kvalitatīva uzlabošana, apmeklējot dažādus kultūras un sporta pasākumus, piedalīšanās ekskursijās, iepazīšanas ar dzimtās pilsētas un novada vēsturi un kultūru, kā arī integrēšanās sociālajā vidē. Tas viss personām ar garīga rakstura traucējumiem dod vienādas iespējas un tiesības pilnvērtīgi dzīvot.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.10.2013 11:25