Jaunumi

 • Sociālajam dienestam ir jauns specializētais transports.

  Pirmo reizi pēdējo 10 gadu laikā Sociālais dienests iegādājās un nodeva ekspluatācijā jauno mikroautobusu, kurš ir aprīkots ar pacēlāju un paredzēts personu ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā to Sociālā dienesta klientu, kas pārvietojas riteņkrēslos, pārvadāšanai.

 • 10.jūlija Sociālajā dienesta notiks “Diena bez rindām”

  10. jūlija visās Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” struktūrvienībās pilsētas iedzīvotāji varēs bez rindas atstāt iesniegumus sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu saņemšanai, ievietojot tos speciālās kastītēs ar uzrakstu “Diena bez rindām”. Iesniegumu veidlapas varēs aizpildīt mājās, izdrukājot tos no Sociālā dienesta mājaslapas , vai iesnieguma iesniegšanas vietās:

 • Daudzbērnu ģimenes varēs iemācīties iesniegt e-iesniegumus

  Sociālais dienests pastāvīgi uzlabo pakalpojumu kvalitāti un cenšas, lai sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšana būtu pieejama visām klientu grupām. Uz doto brīdi 198 Daugavpils daudzbērnu ģimenēm ir trūcīgo vai maznodrošināto statuss. Lai noformētu nepieciešamos dokumentus Sociālajā dienestā viņiem bieži nākas gaidīt rindās un tērēt daudz laika. Saprotot šo problēmu, Sociālais dienestu pieņēma lēmumu piedāvāt daudzbērnu ģimenēm apmācīties iesniegt iesniegumus elektroniski. Tiem, kuri vēlas iziet šādu apmācību, jābūt datora lietotāja pamatprasmēm un interneta banka.
 • Vasaras programma Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem

  Uz vasaras laika periodu programmas “Sociālā rehabilitācija un aprūpe” ietvaros Dienas centrā, Arhitektu ielā 21 ir izstrādāts darba virziens “Atpūta +”. Sekojoša virziena mērķis ir klientu redzesloka paplašināšana, attīstīt pašapkalpošanās iemaņas un rūpes par savu veselību, cilvēku ar ierobežotām spējam brīva laika pavadīšanas kvalitatīva uzlabošana, apmeklējot dažādus kultūras un sporta pasākumus, piedalīšanās ekskursijās, iepazīšanas ar dzimtās pilsētas un novada vēsturi un kultūru, kā arī integrēšanās sociālajā vidē. Tas viss personām ar garīga rakstura traucējumiem dod vienādas iespējas un tiesības pilnvērtīgi dzīvot.

 • No jūlija stājas spēkā bērna adopcijas pabalsts

  No 2019. gada 1. jūlija tiek ieviests jauns pabalsta veids –bērna adopcijas pabalsts. Jauno atbalsta mehānismu adoptētājiem pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanas spēkā stāšanos paredz pavasarī Saeimā pieņemtie grozījumi“Valsts sociālo pabalstu likumā”un Ministru kabineta noteikumi“Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu”.

 • Noritēja "Vecāku skola"

  2019. gada 14. jūnijā noslēdzās sociālās rehabilitācijas programma ”Vecāku skola”. Programmu īstenoja Daugavpils pašvaldības iestāde ”Sociālais dienests” sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektora psihologiem Ilonu Žodžiku un Alisu Žuravļovu. “Vecāku skolas” nodarbības ir paredzētas vecākiem, kuri ir motivēti paaugstināt savas zināšanas bērnu audzināšanas jautājumos (tai skaitā vecākiem, kuriem tika pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības).

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.10.2013 11:25