Jaunumi

 • Dienas centrā “Saskarsme” darbu uzsāk jauni interešu pulciņi.

  Rudenī Dienas centrā “Saskarsme” pēc klientu iniciatīvas darbu uzsāka divi jauni pulciņi “Izšūšana ar lentītēm” vadītāja A. Dudko ,kurā tiek apgūta prasme strādāt ar lentītēm un veidot īstus mākslas darbus, iemācoties izšūt: rozi ar lapiņām, apjomīgu magoni, pļavas ziedus, dārza ziedus.

 • Deju kolektīva “Sapnis” vadītājas T.Lapkovskas panākumi senioru sadancī Dagdā

  Dienas centra “Saskarsme” deju kolektīva “Sapnis” ,kuru vada kultūras pasākumu organizatore T. Lapkovska 30.novembrī piedalījās Latgales senioru sadancī “Deju virpulī”. Sadancis notika Dagdā. Kultūras pasākumu organizatores T. Lapkovskas ebreju tautas dejas horeogrāfija tika izvirzīta un ieteikta visu senioru deju kolektīvu apguvei, lai to nākošajā 2020.gada Latgales novada 18. Senioru dziesmu un deju festivālā, kurš norisināsies Rugāju novadā, nodejotu visi kolektīvi.

 • Sociālā dienesta tradicionālais labdarības Ziemassvētku tirdziņš

  Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21 9.decembrī plkst. 10.00 sāks darbu tradicionālais labdarības Ziemassvētku tirdziņš. Jau vairākus gadus Sociālais dienests pirms Ziemassvētkiem organizē savu klientu un darbinieku rokdarbu labdarības izstādes-tirdziņus. Pilsētniekiem patika skaistie rokdarbi, suvenīri, adījumi un tekstila izstrādājumi , mājas piederumi un rotaļlietas no koka un citiem materiāliem. Lielu popularitāti ieguva suvenīri no krellēm, izgatavoti ar Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientu rokām un rotaļlietas no tekstila, kurus izgatavo Specializēto darbnīcu klienti. Šāda labdarības akcija notiek arī šogad.

 • Izveidota cilvēku ar invaliditāti sabiedrisko organizāciju padome.

  Dienas centrā "Saskarsme" 3.decembrī Starptautiskajā invalīdu dienā notika apaļā galda diskusija, kurā piedalījās cilvēku ar invaliditāti 10 sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Diskusijā piedalījās arī Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas deputāti, tās priekšsēdētājas Helēnas Soldatjonokas vadībā, Sociālā dienesta vadītājas p.i. Elita Kuzmina un sociālā darba speciālisti.

 • No 1. decembra piektdienās Sociālais dienests klientus nepieņem

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" informē, ka no 1. decembra piektdienās klientu pieņemšanas nenotiks. Šī diena ir nepieciešama sociālā darba speciālistiem, lai apstrādātu nedēļas laikā saņemtos dokumentus, kas veicinās efektīvu darbu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar klientu iesniegumiem.

 • Sociālais dienests uzsāk Ziemassvētku dāvanu izsniegšanu

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”kopā ar sadarbības partneriem organizēja Ziemassvētku pasākumus bērniem no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, bērniem ar invaliditāti, bērniem no audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm. Saņemot dāvanu no Sociālā dienesta, bērni varēs arī izjust svētku gaisotni, noskatīties interesantu un jautru izrādi, sazināties ar vienaudžiem un tikties ar Ziemassvētku Vecīti.

 • Apotheka aptiekās Daugavpilī Raipoles ielā 11a un Rīgas ielā 9 nedzirdīgie cilvēki var sazināties ar farmaceitu, izmantojot zīmju valodas tulka palīdzību.

  Latvijā zīmju valodu saziņai izmanto vairāk nekā 2000 vājdzirdīgi un nedzirdīgi cilvēki, kuri ik dienas saskaras ar ierobežojumiem saņemt dažādus pakalpojumus, tostarp farmaceita konsultāciju. Tāpēc turpmāk saziņai ar farmaceitu 21 Apotheka aptiekā visā Latvijā pieejams tiešsaistes zīmju valodas tulks, ko nodrošina Latvijas Nedzirdīgo Savienības (LNS) Rehabilitācijas centra zīmju valodas tulku nodaļa.

 • Uzākas labdarības akсija „Šai Pasaulei Tu esi vajadzīgs”

  Sociālajā dienestā 19.novembrī notika tikšanās par labdarības akcijas „Šai Pasaulei Tu esi vajadzīgs” organizēšanu un tālāku norises gaitu. Tikšanā piedalījās 12 pilngadību sasnieguši bērni bāreņi, Sociālā dienesta, Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komitejas, senioru skolotāju biedrības “Sudraba ābele” pārstāvji. Šā gada labdarības akcijas mērķis ir palīdzēt 21 bērnam bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes pilnvērtīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi pašvaldības piešķirtajos dzīvokļos.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.10.2013 11:25