Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Darba plāns no 01.10.2013. līdz 31.10.2013.

 

 

Datums, laiks

Pasākums

Atbildīgā iestāde, struktūrvienība

PROJEKTU realizācija:

Mēneša laikā

 „Sociālās rehabilitācijas centrs Avolina Daugavpilī”.

Šis centrs ver durvis ikvienam pēc smagām saslimšanām, traumām un cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, kam nepieciešama speciālista konsultācija un nodarbības. Pateicoties ESF finansējumam, visi pakalpojumi šajā centrā ir bez maksas.

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni: 27759621

 

Vineta Mihailova

(Turaidas ielā 36)

t.27759621

 

 

 

„Drošības poga”.

„Drošības poga” - pakalpojums, kas nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, sniegt informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

 

„Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”.

Aprūpes mājās birojs

(Liepājas ielā 4)

 

 

 

 

 

Tatjana Jurāne

t.65423700

 

Sociālo darbinieku izbraukuma darbs:

Alternatīvo konsultāciju sniegšana

 

     katru pirmdienu un

             trešdienu

     plkst. 10.00-12.00

 

1.Daugavpils reģionālā slimnīcā

Sociālo pakalpojumu nodaļa veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti,

(Vienības ielā 8)

      katru ceturtdienu

      plkst. 8.00-12.00

 

2. Daugavpils reģionālās slimnīcas Plaušu slimību tuberkulozes centrā

 

Sociālo pakalpojumu nodaļa pilngadīgām personām,

(Vienības ielā 8)

 

     katru pirmdienu un

          ceturtdienu

      plkst. 8.00-17.00

3. Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcā

Mājas aprūpes centrs,

(Liepājas ielā 4)

 

Rehabilitācijas programmu realizācija

 

01.05.-31.12.2013.

 

 

 01.06.-31.12.2013.

 

 01.06.-31.12.2013.

 

 01.06.-31.12.2013.

 

1. Sociālās rehabilitācijas programma bērniem „Bērnu radošo spēju attīstīšana ar rotājumu izgatavošanas no pērlītēm”.

2. Sociālā darba organizēšana ar tuberkulozes slimniekiem.

3. Sociālās motivācijas programma bezdarbniekiem veiksmīgākai iekļaušanai darba tirgū.

4. Sociālās atstumtības riska grupu motivācijas programma.

 

01.-09.10.2013.

plkst.12.00-15.00

VSIA”Daugavpils psihoneiroloģiskas slimnīcas” Māla darbnīcas apmeklētāju darbu izstāde.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs,

(Liepājas ielā 4)

01.10.2013.

plkst.10.00

Pasākums „Rudens nāk!”

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem,

(Arhitektu ielā 21)

01.10.2013.

plkst.15.00

Lekcija „Starptautiskā veco ļaužu diena” patversmes klientiem.

Sociālā/nakts patversme

(Šaurā ielā 23)

01.10.2013.

plkst.15.00-16.00

Pasākums, kas veltīts Starptautiskai veco ļaužu dienai.

Sociālā māja

(Šaurā ielā 28)

01.un 22.10.13.

plkst.15.00

Atbalsta grupa jauniešiem.

Ģimenes atbalsta centrs/patversme,

(Šaurā ielā 26)

02.10.2013.

 

Psiholoģiskā nodarbība ar bērniem „Augsim kopā”.

Ģimenes atbalsta centrs/patversme,

(Šaurā ielā 26)

02.10.13. plkst.16.30

04.10.13. plkst.17.30

08.10.13. plkst.15.00

16.10.13. plkst.15.30

18.10.13. plkst.17.00

22.10.13. plkst.15.00

29.10.13. plkst.16.30

Praktiskā nodarbība mācību virtuvē sociālās rehabilitācijas programmas “Darbnīcas” ietvaros.

Bērnunams-patversme ”Priedīte”

(Turaidas ielā 36)

03.10.2013.

plkst.18.30

 

05.10.2013.

plkst.17.00

Sakarā ar Starptautisko veco ļaužu dienu:

-Daugavpils teātra izrāde “Biznesa klases palāta” senioriem.

-Daugavpils teātra izrāde “Ekstrasensa cīņa” senioriem.

 

3., 10., 17., 24., 31.10.2013.

plkst.16.00-17.00

Strādā „Vecāku atbalsta grupa”.

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem,

(Arhitektu ielā 21)

03.10.2013.

plkst.11.00

Izzinoša lekcija „Ceļojums pa Bulgārijas zelta piekrasti”.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs, L.Matvejeva

(Liepājas ielā 4)

04.10.2013.

plkst.15.00

Tikšanās ar dzejniekiem  S. Volodjko, J. Golubevu, L. Vitkeviču.

Bērnunams-patversme ”Priedīte”

(Turaidas ielā 36)

04.10.2013.

plkst.15.30

Pasākums “Saki narkotikām - NĒ”.

Bērnunams-patversme ”Priedīte”

(Turaidas ielā 36)

07.10.2013.

plkst.11.00

Lekcija „ Ko spēj bioenerģētika”.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs, A.Mošans

(Liepājas ielā 4)

07.10.2013.

plkst.14.00

„Sirdī rudens zelts”.

Ansambļa”Sarma” un kora „Malinovijs zvons” koncerts.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs, S.Almakajevs

(Liepājas ielā 4)

08.10.2013.

plkst.16.00

Kartingu pulciņa apmeklējums.

Bērnunams-patversme ”Priedīte”

(Turaidas ielā 36)

09.10.2013.

plkst.10.00

Izstāde „Rudens veltes”.

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem,

(Arhitektu ielā 21)

09.10.2013.

plkst.13.00

Seminārs „Vides pieejamība”.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs, L.Gadzāne

(Liepājas ielā 4)

09.10.2013.

plkst.16.00

Lekcija „Par veselīgu dzīves veidu” patversmes klientiem.

Sociālā/nakts patversme

(Šaurā ielā 23)

11. un 24.10.2013.

plkst.15.00

Korekcijas nodarbības, kuras ir orientētas uz darbu ar bērnu bailēm un bērnu pašregulācijas pamatu formēšanu.

Bērnunams-patversme ”Priedīte”

(Turaidas ielā 36)

11.10.2013.

plkst.13.30

Vizuālās mākslas pasākums „Rudens laiks”.

(kopā ar klientu vecākiem)

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem,

(Arhitektu ielā 21)

15.10.2013.

Radošā darbnīca mātēm ar bērniem.

Ģimenes atbalsta centrs/patversme,

(Šaurā ielā 26)

16.10.2013.

plkst.16.00

Lekcija „Sirds slimību profilakse” patversmes klientiem.

Sociālā/nakts patversme

(Šaurā ielā 23)

17.10.2013.

plkst.16.00-17.00

“Rāžās svētki”.

Sociālā māja

(Šaurā ielā 28)

23.10.2013.

Atbalsta grupas darbs māmiņām.

Ģimenes atbalsta centrs/patversme,

(Šaurā ielā 26)

23.10.2013.

plkst.13.00

Sociālo grupu nodarbību vadītāju kopsapulce.

 

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs,

(Liepājas ielā 4)

23.10.2013.

plkst.16.00

Lekcija „Alkoholismam STOP!” patversmes klientiem.

Sociālā/nakts patversme

(Šaurā ielā 23)

25.10.2013.

plkst.15.00

Zīmējuma konkurss “ Stopēt bīstami”. Art-terapija.

Bērnunams-patversme ”Priedīte”

(Turaidas ielā 36)

29.10.2013.

plkst.13.00

Radošās tikšanās ar ansambļa „Družba” dalībniekiem.

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem,

(Arhitektu ielā 21)

30.10.2013.

plkst.11.00

„Veselības diena”.

Bērnunams-patversme ”Priedīte”

(Turaidas ielā 36)

31.10.2013.

plkst.16.00

„Halloween”.

Bērnunams-patversme ”Priedīte”

(Turaidas ielā 36)

Katru otrdienu

plkst.13.10

Starpprofesionāļu komandas darbs klientu sociālo problēmu efektīvai risināšanai.

Ģimenes atbalsta centrs/patversme,

(Šaurā ielā 26)

Katru piektdienu

plkst.8.30

Sociālo darbinieku sapulce darba jautājumos.

 

Sociālās palīdzības nodaļa,

(Vienības ielā 8)

Katru piektdienu

 

Darbs ar klientiem ārkārtas situācijas gadījumā.

Sociālās palīdzības nodaļa,

(Vienības ielā 8)

Mēneša laikā

- Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas „Dzīves kvalitāte” aktivitātes.

- Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas „Esmu. Gribu. Varu” aktivitātes. (klubs „Rītausma”)

- Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas „Esi vesels” aktivitātes.

- Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas cilvēkiem ar multiplo sklerozi „Viss manās rokas!” realizācija.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs,

(Liepājas ielā 4)

Mēneša laikā

- Klientu apsekošana dzīvesvietās, sociālo pakalpojumu saņēmēja vajadzību izvērtēšana, personu ar funkcionāliem traucējumiem novērtēšana, palīdzības formu krīzes situācijās noteikšana.

- Individuālo konsultāciju nodrošināšana klientiem par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus.

- Personu ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšana ar Sociālo lietu pārvaldes autotransporta pakalpojumiem.

- Personu ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšana ar Sociālo lietu pārvaldes palīgu – pavadoņu pakalpojumiem.

Sociālo pakalpojumu nodaļa veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti

(Vienības ielā 8)

Mēneša laikā

- Socialo pakalpojumu Socialā patversmē noformēšana klientiem, kuri ir palikusi bez notiktas dzīvesvietas.

- Klientu apmeklēšana dzīvesvietā, sociālās situācijas izvērtēšana un konsultāciju sniegšana par iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

- Individuālu konsultāciju sniegšana par iespēju saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pašvaldības teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem.

- Ziņu sniegšana Valsts probācijas dienestam par SLP uzskaitē esošajām personām, kuras atrodas policijas pārraudzībā.

- Atzinumu sniegšana ieslodzījumu vietu pārvaldēm par Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, kuri atrodas ieslodzījumā.

- Rehabilitācijas plānu un sadarbības līgumu sastādīšana ar klientiem/ģimenēm, kurām ir noformēts trūcīgās ģimenes statuss, viņu iesaistīšanai sociālo prasmju saglabāšanā, atjaunošanā un apgūšanā.

Sociālo pakalpojumu nodaļa pilngadīgām personām

(Vienības ielā 8)

Mēneša laikā

- Klientu konsultēšana un dokumentu noformēšana trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai.

- Sarakstu sastādīšana par piešķirtajiem pabalstiem, iesniegšanai Daugavpils pašvaldības iestādēm.

- Klientu pieņemšana un konsultēšana par sociālās  palīdzības piešķiršanas kārtību, pamatojoties uz likumiem, MK noteikumiem un Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem.

- Klientu apsekošana dzīvesvietās.

Sociālās palīdzības

nodaļa

(Vienības ielā 8)

Mēneša laikā

- Ģimeņu apsekošana, sociālās situācijas novērtēšana, ģimenes resursu atklašana lai samazinātu paradus par komunāliem pakalpojumiem.

- Atzinumu sniegšana Dzīvokļu komisijai par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanas iespēju pašvaldības dzīvokļu īrniekiem.

- Ģimeņu ar bērniem apmeklēšana dzivesvietā konsultēšana pēc nepieciešamības, vecāku motivēšana pārvarēt dzīves grūtības un saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

- Psihologa konsultācijas un nodarbības ar ģimenēm, ar mērķi samazināt dažādu faktoru radītā stresa ietekmi un izmantot adekvātas metodes dažādu grūtību pārvarēšanai ģimenes locekļiem. Bērnu un ģimenes locekļu emocionālā stāvokļa uzlabošana.

Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm ar bērniem

(K.Valdemāra ielā 13)

Mēneša laikā

- Aprūpes mājās biroja klientu konsultēšana sociālos jautājumos, klientu iesniegumu pieņemšana.

- Tikšanās un sarunas ar klientu radiniekiem. Sarakste ar klientu radiniekiem.

- Klientu apsekošana dzīves vietā,  sociālo gadījumu  un personas vajadzību izvērtēšana.

Aprūpes mājās birojs

(Liepājas ielā 4)

Mēneša laikā

- Darba organizēšana darbam ar ģimenēm, nodrošinot sociālā darba procesa saistību ar sabiedrības sociālajām vērtībām un profesijas ētiskajām normām.

- Klientu informēšana par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju un izglītot sevi par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pastāvošiem noteikumiem.

- Individuālais darbs ar Sociālās mājas iedzīvotājiem  (palīdzēt klientam attīstīt spēju risināt personiskās un sociālās problēmas, izstrādāt individuālus sociālās atveseļošanās plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām).

- Klientam un viņa ģimenes locekļiem piešķirtās sociālās palīdzības reģistrēšana ģimenes anketu aizpildīšana, informācijas par ģimeni ievadīšana datora datu bāzē.

Sociālā māja

(Šaurā ielā 28)

Mēneša laikā

- Pārrunas ar māmiņām bērnu audzināšanas un aprūpes jautājumos.

- Sociālā darbinieka konsultācijas sociālos jautājumos, sociālo gadījumu risināšana.

- Sociālā rehabilitētāja, konsultācijas sociālās rehabilitācijas jautājumos.

Ģimenes atbalsts centrs/patversme

(Šaurā ielā 26)

Mēneša laikā

 - „Sociālās atstumtības riska grupu motivācijas programmas” realizācija.

- Reidi kopā ar Daugavpils pašvaldības policijas darbiniekiem.

- Sociālais darbs ar pašpalīdzības grupu no soda izciešanas vietas atbrīvotajām personām.

- Sociālais darbs grupā ar ilgstošiem bezdarbniekiem.

- „Zupas virtuve”.

Sociālā/nakts patversme

(Šaurā ielā 23)

Mēneša laikā

- Nodarbības radošā darbnīcā.

- Nodarbības kokapstrādes darbnīcā.

- Sociālās rehabilitācijas programmas „Sagatavo sevi patstāvīgai dzīvei” aktivitātes.

- Sociālās rehabilitācijas programmas “Vajadzības turpmākai dzīvei” aktivitātes.

- Sociālās rehabilitācijas programmas „Es un sociālā vide” aktivitātes.

- Nodarbības „Skaistumkopšanas salonā”.

Bērnunams-patversme ”Priedīte”

(Turaidas ielā 36)

Mēneša laikā

- Sociālās rehabilitācijas programmas „Sociālā rehabilitācija specializētās darbnīcās” realizācija (šūšanas, aušanas, daiļrades, kokapstrādes, datorklase).

- Sociālās programmas „Alternatīvie rehabilitācijas pasākumi” realizācija (individuālās nodarbības un grupā ar pieaugušajiem klientiem un bērniem).

- Sociālās programmas "Sociālā rehabilitācija un sociālā aprūpe” realizācija (dzīves pieredze, komunikācija, apkārtējā vide, virtuve).

- Sociālās programmas „Bērnu ar īpašām vajadzībām sociālā rehabilitācija” realizācija. Psihologa konsultācijas bērniem un vecākiem.

- Art-terapijas programmas ietvaros Mandalas „Bagātā rudens” veidošana.

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem,

(Arhitektu 21)

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.10.2013 14:04