ESF projekta „Profesionālās izglītības sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem” noslēguma pasākums

26.09.2013. Sociālo pakalpojumu nodaļas veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti speciālisti L.Krasņikova un A.Pliska piedalījās Sociālās integrācijas valsts aģentūras organizētu ESF projekta „Profesionālās izglītības sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem” noslēguma pasākumā Rīgā. - Pasākuma laikā notika sociālo darbinieku apmācība, kā strādāt ar profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmu un bija piedāvāta iespēja sociālajiem dienestiem pieslēgties šai sistēmai. Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde piedalījās projektā kā viens no sadarbības partneriem.

Pasākumā uzstājās SIVA direktores p.i. Ingrīda Misūna, Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vadītāja Liene Saukuma, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Gunārs Civjans un citi.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.10.2013 14:08