Izsludināta ierosinājumu pieņemšana Gada balvas piešķiršanai

Ceturto  gadu Daugavpils Dome piešķir Domes apbalvojumu „Gada balva” vairākās nominācijās.  Gada balva tiek piešķirta šādās nominācijās: izglītībā, kultūrā, sportā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbībā.

Iesniedzot ierosinājumu ir jānorāda apbalvojamās personas vārds, uzvārds, darba vieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās, nominācija, kādā ierosināts piešķirt Gada balvu, iesniedzēja- fiziskas personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats, dzīvesvieta vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Klāt jāpievieno rekomendācijas raksts ar aprakstu par personas panākumiem, ieguldījumu, nopelniem.

Ierosinājumus var iesniegt līdz šī gada 15. oktobrim.

Ierosinājumus  jāiesniedz Daugavpils Domē, Informācijas birojā, K. Valdemāra ielā 1.

Ierosinājumus izskatīs speciāli izveidota Apbalvojumu piešķiršanas padome, bet lēmumu par Gada balvas piešķiršanu pieņems deputāti Domes sēdē.

Apbalvošana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Domes mājas lapā www.daugavpils.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.10.2013 14:06