Seniori nosvinēja savus svētkus


4. oktobrī Daugavpils pensionāru apvienība pulcējās Latviešu kultūras centrā, lai nosvinētu Starptautisko veco ļaužu dienu. Šo pasākumu organizēja Daugavpils pensionāru apvienība Zofijas Zujevas vadībā. Svētkos piedalījās veco ļaužu sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Klātesošus uzrunāja Daugavpils Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Dukšinskis. Daugavpils Domes un deputātu vārdā viņš apsveica seniorus un novēlēja stipru veselību, izturību un vienmēr būt sabiedriski aktīviem. Pensionārus svētkos sveica arī Sociālo lietu pārvaldes vadītājas p.i. Benita Siliņa. Viņa uzsvēra, ka Daugavpils pilsētas pašvaldība un Sociālo lietu pārvalde vienmēr ir augstu vērtējuši senioru ieguldījumu, jo tieši seniori bieži vien ir tie, kuri ieņem aktīvu dzīves pozīciju un labprāt iesaistās pilsētai nozīmīgu jautājumu risināšanā. “ Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes vārdā es novēlu jums neizsīkstošu enerģiju un dzīvesprieku, gādīgus bērnus un mīļus mazbērnus! Novēlu visās situācijās saglabāt optimismu, atrast sevis piepildījumu un, pats galvenais, veselību un izturību! ” - teica Benita Siliņa.

Pasākumā piedalījās Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības: Sociālās palīdzības nodaļa, Sociālo pakalpojumu nodaļa veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti ,Aprūpes mājās birojs , Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem , Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs ar savām prezentācijām un konsultācijām. Nodaļu un iestāžu pārstāvji informēja seniorus par sociālo pakalpojumu , sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām. Šeit pat uz vietas daži pensionāri noformēja iesniegumus siltumenerģijas piegādes pabalsta saņemšanai.

Daugavpils seniorus svētkos sveica arī estrādes mākslinieks Viktors Lapčenoks ar skaistu koncertu.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes galv. speciāliste starptautiskās sadarbības un sabiedrisko attiecību jautājumos Marina Gorkina.

Fotoreportāža no pasākuma

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.10.2013 14:11