Senioru tikšanās ar Daugavpils pilsētas domes vadību

Senioru tikšanās ar Daugavpils pilsētas domes vadību.

30.septembrī  Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrā notika biedrības „Padome „Varavīksne””padomes sēde.Seniori  uz tikšnos bija  uzaicinājuši Daugavpils pilsētas domes vadību: Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju  J.Lāčplēši, viņa vietnieku P.Dzalbi, Sociālo lietu pārvaldes vadītājas p.i. B.Siliņu.Tikšanās laikā pilsētas mērs apsveica seniorus ar svētkiem 1.oktobri-Starptautisko veco ļaužu dienu, sniedza ieskatu pilsētas lielāko projektu aktivitātēs, atbildēja uz senioru interesējošiem jautājumiem. Klātesošos  aktīvistus interesēja  lidlauka liktens, jauna stadiona izbūve, ceļu remonts.     Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks P.Dzalbe atzina,ka šāda veida tikšanās ir lietderīgas,jo sarunu rezultātā izskanējošie ieteikumi, priekšlikumi ir vērā ņemami, lai pietuvinātu  piedāvāto pakalpojumu klāstu tuvāk iedzīvotāju dzīvessvietai. Sociālo lietu pārvaldes vadītājas p.i. B.Siliņa sniedza informāciju par iesniegumu pieņemšanu dažādos pilsētas mikrorajonos uz pabalstu siltumenerģijas piegādes un cietā kurināmā iegādes apmaksai.Sociālās palīdzības  nodaļas vadītāja T.Bulvane detalizēti izstāstīja par pabastu saņemšanas kārtību. Biedrības „Padome „Varavīksne””biedri apvieno aktīvistus seniorus no19 Daugavpils pensionāru biedrībām un  jebkuras tikšanās mērķis  allaž ir visu dzirdēto informāciju nodot tālāk savu biedrību biedriem, uzsvēra biedrības „Padome „Varavīksne”” priekšsedētāja A.Cipkina.Seniori pateicās ciemiņiem, kuri bija atraduši laiku savā noslogotajā darba dienā, lai tiktos ar viņiem.

Informāciju sagatavoja:Sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra vadītāja L.Gadzāne                                  

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.10.2013 14:09