Sociālo Lietu Pārvaldes Bērnunams-patversme „Priedīte” izsaka pateicību Sociālās aprūpes un rehabilitācijas Dienas centra dārzkopības pulciņam (Liepājas ielā 4) par svaigiem augļiem un dārzeņiem.

Sociālo lietu pārvaldes iestādes tur ilgstošu draudzību un sadarbību ar pilsētas sabiedriskām organizācijām. Īpaši veiksmīgi tas notiek paaudžu solidaritātes jomā. Nesen Sociālās aprūpes un rehabilitācijas Dienas centra dārzkopības pulciņš, kurš apvieno daudz prasmīgo dārznieku, uzdāvināja bērnunamam-patversmei „Priedīte” augļus un dārzeņus, ko pulciņa locekļi izaudzēja pašu rokām. Dāvana tika pieņemta ar pateicību. Bērnunamā-patversmē „Priedīte” īpaša uzmanība tiek veltīta audzēkņu sociālajai adoptācijai, apmācot viņus sadzīves un sociālajiem prasmēm un iemaņām (ēdiena gatavošana, sīkais apģērbu remonts, braukšana sabiedriskajā transportā, pārtikas pirkšana u.c.), kā arī pašapkalpošanas iemaņām. Ar šo mērķi, sociālās rehabilitācijas programmas „Iepazīsti savas spējas un iespējas” ietvaros, mācību virtuvē bērni apgūst kulinārijas pamatus, bet patversmes darbinieki dalās ar mazām viltībām.

 2013.gada 23.septembrī.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.10.2013 14:01