Turpinās pabalsta noformēšana cietā kurināmā iegādei

Sociālo lietu pārvalde informē Daugavpils pilsētas iedzīvotājus, ka turpinās pabalsta noformēšana cietā kurināmā iegādei:

Tiesības saņemt individuālās apkures pabalstu cietā kurināmā iegādei ir šādām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām, kuras dzīvo mājoklī ar individuālo apkuri – ar malku vai oglēm:

 • vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 180,00 – Ls 100.00 apmēra gadā;
 • vientuļam nestrādājošam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 180,00 - Ls 100.00 apmēra gadā;
 • kopā dzīvojošiem invalīdiem un nestrādājošiem pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 290,00 mēnesī - Ls 100.00 apmēra gadā;
 • diviem nestrādājošiem pensionāriem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 270,00 mēnesī - Ls 100.00 apmēra gadā;
 • diviem nestrādājošiem invalīdiem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 270,00 mēnesī - Ls 100.00 apmēra gadā;
 • daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss - Ls 120.00 apmēra gadā;
 • daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - Ls 110.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - Ls 90.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - Ls 80.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - Ls 80.00 apmēra gadā;
 • atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 170,00 - Ls 100.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā nav bērnuLs 100.00 apmēra gadā;
 • vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju vai vientuļam nestrādājošam pensionāram, vai atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00 - Ls 120.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - Ls 90.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru sastāvā ir viens vai divi bērni - Ls 110.00 apmēra gadā;
 • Pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.
 • Ģimenēm (personām), kuras pretendē saņemt pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei sakarā ar atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, pabalstu izmaksā laikposmā, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam

 

Konsultācijas varat saņemt pa tālruni: 6 54 40926     

Lūdzam griezties Sociālo lietu pārvaldē, Vienības ielā 8

Pieņemšanas laiks:    Pirmdiena    8.00 - 12.00, 13.00 - 17.45;

                                    Otrdiena      8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45

                                   Trešdiena    8.00 – 12.00, 13.00 – 17.45;

                                   Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.45.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.10.2013 14:06