Ugunsdrošības mācību trauksmes Sociālo lietu pārvaldes iestādēs.

24.septembrī Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes srtuktūrvienībās sākās ikgadējās praktiskās un teorētiskās nodarbības Civilā aizsardzībā ar personāla un klientu (audzēkņu) evakuāciju . Plkst.10.00 noskanēja ugunsdrošības mācību trauksme bērnunamā-patversmē „Priedīte”, bet plkst. 14.00 – Sociālo lietu pārvaldē Vienības ielā 8 un K.Valdemāra ielā 13.

Nodarbībās piedalījās Daugavpils pilsētas domes civilās aizsardzības speciālists Vladislavs Ruskuls, SLP vadība,  SLP darbinieki un klienti. Notika arī praktiskā apmācība par ugunsdzēšamā aparāta lietošanu. Apmācības procesa mērķis ir to dalībnieku zināšanu nostiprināšana par rīcībām, ja iestādē notikusi avārija vai ugunsgrēks, katras iestādes rīcības plāna izpilde ugunsgrēka gadījumā, evakuācijas kārtības, trauksmes un apziņošanas sistēmu praktiskā pārbaude. 2013.gadā ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībās ir  paredzēti LVL 3.548. SLP vadība uzskata, kā civilās aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu veicināšana ir ļoti svarīga sociālā dienesta darbībā, jo tas skār to darbinieku, klientu un audzēkņu drošibu, veselību un pat dzīvību. Pārvaldes vadītājas p.i. Benita Siliņa informēja, ka līdz 2013.gada beigām Sociālajā mājā Šaurā ielā 28 tiks veikts stāvvadu sadaļas remonts (ieplānoti LVL 899) un jau veikti ugunsdrošības sistēmu remontdarbi (LVL 480). Katru gadu visās SLP iestādēs tiek veikti elektromērījumu pārbaudes darbi, tas izmaksā  LVL 400 -  500.

Ikgadējās praktiskās un teorētiskās nodarbības Civilā aizsardzībā Sociālo lietu pārvaldē turpināsies līdz 26. septembrim un notiks visās struktūrvienībās.

Informāciju sagatavoja SLP galv.speciāliste starptautiskās sadrabības un sabiedrisko attiecību jautājumos Marina Gorkina

 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.10.2013 14:01