Publiskie pakalpojumi

 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests"  publiskie pakalpojumi  Publisko pakalpojumu katalogā https://www.latvija.lv

 

"Drošības poga" pakalpojums 

Asistenta pakalpojums 

"Atelpas brīdis" pakalpojums 

Aprūpe mājās 

Atbalsts jubilejās 

Atbalsts ar tuberkulozi slimām personām 

Atbalsts ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai

Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā 

Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai 

Atbalsts braukšanai sabiedriskajā transportā 

Atbalsts citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem 

Atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm 

Atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai 

Atbalsts Jaungada svētkos 

Atbalsts kāzu jubilejās 

Atbalsts neparedzētos gadījumos 

Atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai 

Atbalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas 

Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai 

Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai 

Atbalsts personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai 

Atbalsts pirts izdevumu segšanai 

Atbalsts politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem,
Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem 

Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei 

Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai 

Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai 

Bērnu ēdināšanas pabalsts 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 

Dienas centra pakalpojums 

Dzīvokļa pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai 

Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai 

Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam 

Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens
piegādes nodrošināšanai 

Grupu dzīvokļu pakalpojumi 

Ģimenes asistenta pakalpojums 

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija institūcijas pakalpojums
pilngadīgām personām 

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums
pilngadīgām personām 

Krīzes centra pakalpojumi 

Maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršana 

Naktspatversmes pakalpojums

Pabalsti ģimenēm, kurās aizbildnībā ir bērns  

Pabalsts adoptējamā bērna uzturam 

Pabalsti audžuģimenēm 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

Pabalsts ikmēneša izdevumiem

Pabalsts krīzes situācijā 

Pabalsts mācību piederumu iegādei 

Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem

Pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam mājokļa iekārtošanai pēc dzīvojamā
telpas izīrēšanas 

Pabalsts viesģimenei bērna uzturam 

Pieaugušo ēdināšanas pabalsts 

Psihologa pakalpojumi 

Sociālā taksometra pakalpojumi 

Sociālās mājas pakalpojumi 

Sociālās patversmes pakalpojumi 

Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana 

Specializētā autotransporta pakalpojumi 

Specializēto darbnīcu pakalpojums 

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana 

Veselības aprūpes pabalsts 

Veselības aprūpes pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam 

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.08.2018 09:07