Pabalsti

 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām    

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"

Daugavpils pilsētas domes 25.01.2007. saistošie noteikumi Nr.2 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 Daugavpils  valstspilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.01.2022 10:42