Maksas pakalpojumi

LĒMUMS NR.131"PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI"

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādis

 

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)[1]

1.

Aprūpe mājās

1 stunda

4.82

2.

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk., ēdināšana

1 diena

22.58

3.

Krīzes centra pakalpojums

1 diennakts

11.52

4.

Nakts patversmes pakalpojums

1 diennakts

6.30

5.

Patversmes pakalpojums (1 gultas vieta)

1 diennakts

2.27

6.

Grupu dzīvokļi (Šaurā ielā 26, Daugavpilī)

1 diennakts

16.95

7.

Grupu dzīvokļi (18.novembra ielā 354V, Daugavpilī)

1 diennakts

22.49

8.

Specializētās darbnīcas pakalpojums, t.sk., ēdināšana

1 diena

18.51[1] PVN netiek piemērots saskaņa ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” cenrādis maksas pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)[2]

1.

Veļas mašīnas izmantošana Dienesta Sociālās mājas un sociālo dzīvokļu klientiem

1 reize

0.20

2.

Dušas izmantošana Dienesta Sociālās mājas un sociālo dzīvokļu klientiem

1 reize

0.50

3.

Patversmes pakalpojums (1 gultas vieta) klientiem, kuru ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz pusi no valstī noteiktās minimālās mēneša darba alga

1 diennakts

0.60[2] PVN netiek piemērots saskaņa ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu

Pēdējās izmaiņas veiktas: 23.03.2022 06:47