SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM SEKTORS


                                                                              

Mērķi un uzdevumi:

 • sniegt sociālos pakalpojumus un palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem;
 • sniegt klienta vajadzībām atbilstošu informāciju, kas sekmē klienta problēmu risināšanu;
 • sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un organizēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanu un atbalstu;
 • noteikt klienta līdzdarbības pasākumus un nepieciešamo sociālo pasākumu plānu;
 • noformēt dokumentus, kas nepieciešami bērnu ievietošanai pašvaldības un valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • sadarboties ar Sociālo lietu pārvaldes nodaļām, struktūrvienībām, ar valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām klientu sociālo problēmu risināšanai.

 Klienti:

 • trūcīgas ģimenes ar bērniem;
 • ģimenes, kurās bērni nesaņem pietiekamu aprūpi un uzturu;
 • ģimenes ar bērniem ar vardarbības pazīmēm;
 • ģimenes ar bērniem, kuru vecākiem ir atkarības problēmas;
 • ārpusģimenes aprūpes ģimenes (audžu ģimenes, aizbildņu ģimenes;
 • bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 18 gadu vecumam;
 • ģimenes ar bērniem ar invaliditāti;
 • bērni, kas klaiņo, ubago vai veic citas darbības, kas var novest pie noziedzīgas rīcības;
 • nepilngadīgie ar atkarības problēmām;
 • vecāki, kuriem ir pārtrauktās aizgādības tiesības.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” nodrošina sociālās rehabilitācijas, atbalsta un konsultatīvās programmas ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem pakalpojumus  2018.- 2019.gadā.

Pakalpojuma apraksts

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS  pieņem klientus :

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena   8.00 -12.00  

Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar bērniem  sektora vec. sociālā darbinieka pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.30.

Adrese: Daugavpilī, K. Valdemāra ielā 13, 1. stāvā

Tālruņi: 654 29473, 654 29437, 654 29438, 654 29474

 socd@socd.lv

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 27.06.2018 12:51