APRŪPES MĀJĀS BIROJS

Mērķis:
Biroja galvenais mērķis ir nodrošināt personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, palīdzību viņu pamatvajadzību nodrošināšanā.
Mērķa izpildei birojs veic šādas funkcijas:
• izstrādā aprūpes mājās biroja darba stratēģiju;
• koordinē aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pašvaldības iedzīvotājiem;
• sastāda katra klienta individuālo aprūpes plānu;
• slēdz līgumus par aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu, iesaista aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanā citas Daugavpils pašvaldības struktūrvienības, valsts un pašvaldību institūcijas.

 Uzdevums:  nodrošināt personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, palīdzību viņu pamatvajadzību nodrošināšanā.

Aprūpes mājās pakalpojumam ir šādi aprūpes līmeņi:

 •  pirmais aprūpes līmenis ir 1–2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī;
 •  otrais aprūpes līmenis ir 2 reizes nedēļā līdz 24 stundām mēnesī;
 •  trešais aprūpes līmenis ir 3 reizes nedēļā līdz 32 stundām mēnesī;
 •  ceturtais aprūpes līmenis ir 5 reizes nedēļā līdz 48 stundām mēnesī līdz persona tiek ievietota īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā

Sniedzot aprūpes mājās pakalpojumu, personai pēc vajadzības tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

 •  produktu, medikamentu un saimniecības preču iegāde un piegāde (kopējais svars līdz 5 kg);
 • palīdzības sniegšana personai ēdiena pagatavošanā un ēšanā;
 • gatava ēdiena piegāde mājās;
 • ūdens piegāde personas dzīvesvietā;
 • kurināmā piegāde telpās un krāsns kurināšana;
 • palīdzība apģērbties un noģērbties, gultas veļas nomaiņā;
 • palīdzība iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšanā un pārvietošanā;
 • palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā (piemēram, mazgāšanās, inkontinences līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana), izņemot podologa pakalpojumus;
 • trauku mazgāšana;
 • dzīvojamo telpu uzkopšana ne biežāk kā 4 reizes mēnesī;
 • dzīvojamo telpu logu mazgāšana ne biežāk kā 2 reizes gadā;
 • veļas mazgāšana personas veļas mazgājamajā mašīnā vai veļas nodošana un saņemšana no veļas mazgātavas;
 • pagalma uzkopšana (sniega tīrīšana, sauso lapu grābšana) tiktāl ciktāl tas nepieciešams personas spējai apmierināt savas pamatvajadzības.

Bezmaksas aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

 • vientuļas pensijas vecuma personas un vientuļas personas ar invaliditāti, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi, ja to ienākums mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru ieskaitot pabalstu personai ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana;

 • pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi, kuras dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošas citas personas veselības stāvokļa dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi un kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu, ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss vai kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu, ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un ienākumi nepārsniedz 170 EUR mēnesī.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS  pieņem klientus :

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena    8.00 -12.00 

Aprūpes mājās biroja vec. sociālā darbinieka pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.30

Adrese:  Vienības ielā, 8, 17. kab. 
Tālrunis: 654 23641

 socd@socd.lv


Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.04.2018 06:44