DIENAS CENTRS “SASKARSME”

 

Mērķis: Dažāda vecuma personu, personu ar invalīditāti,  personu ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju sociālā rehabilitācija, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošina klientam iespēju integrēties sabiedrībā un palielināt pašnovērtēšanas iespējas. 

Uzdevumi: Dienas centrs “Saskarsme” nodrošina:

·         sociālo darbinieku un citu speciālistu konsultatīvu atbalstu;

·         brīvā laika pavadīšanas iespējas klientiem;

·         iespējas klientiem  iesaistīties dažādās motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmās;

·         iespējas klientiem  iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs un citās nodarbību grupās;

·         iespējas klientiem  apmeklēt kultūras un sporta pasākumus;

·         iespējas klientiem  piedalīties citās centra rīkotās aktivitātēs.

Klienti:

  • pensijas vecuma personas;
  • ģimenes ar bērniem;
  • personas ar invaliditāti;
  • personas pēc smagām, ilgstošām slimībām;
  • bezdarbnieki;
  • audžuģimenes.

Dienas centra “Saskarsme”  klientiem atvērts darbdienās   no  8.00-17.00

Dienas centra “Saskarsme”  vadītājas  pieņemšanas laiks:  katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 16.30

Adrese: Liepājas ielā 4, Daugavpils LV-5417

Tālruņi:  vadītāja 65434813, sociālais darbinieks 65476980

E-pasts :   socd@socd.lv  

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.05.2018 05:52