DIENAS CENTRS “SASKARSME”

 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS  SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SHĒMA 

Mērķis: Dažāda vecuma personu, personu ar invalīditāti,  personu ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju sociālā rehabilitācija, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošina klientam iespēju integrēties sabiedrībā un palielināt pašnovērtēšanas iespējas. 

Uzdevumi: Dienas centrs “Saskarsme” nodrošina:

 • sociālo darbinieku un citu speciālistu konsultatīvu atbalstu;
 • brīvā laika pavadīšanas iespējas klientiem;
 •  iespējas klientiem  iesaistīties dažādās motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmās;
 • iespējas klientiem  iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs un citās nodarbību grupās;
 •  iespējas klientiem  apmeklēt kultūras un sporta pasākumus;
 •  iespējas klientiem  piedalīties citās centra rīkotās aktivitātēs.

Klienti:

 • pensijas vecuma personas;
 • ģimenes ar bērniem;
 • personas ar invaliditāti;
 • personas pēc smagām, ilgstošām slimībām;
 • bezdarbnieki;
 • audžuģimenes.

Dienas centra "Saskarsme" sniedzamie pakalpojumi:

Maksas pakalpojumu cenas:

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmums Nr.245 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu "

Dienas centra “Saskarsme”  klientiem atvērts darbdienās   no  8.00-17.00

Dienas centra “Saskarsme”  vadītājas  pieņemšanas laiks:  katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 16.30

Adrese: Liepājas ielā 4, Daugavpils LV-5417

Tālruņi:  vadītāja 65434813, sociālais darbinieks 65476980

E-pasts :   socd@socd.lv  

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 24.01.2019 13:49