SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS PILNGADĪGĀM PERSONĀM SEKTORS

Mērķis: sniegt sociālos pakalpojumus pašvaldības teritorijā dzīvojošām personām, kuras nespēj nodrošināt sevi/savu ģimeni un/vai nevar pārvarēt dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās mainīt savu patreizējo situāciju.

Sociālo pakalpojumu nodaļa pilngadīgām personām:

 • Strādā tiešā sadarbībā ar ārstniecības iestādēm, sniedz vispusīgus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību tuberkulozes un plaušu slimību slimniekiem.
 • Sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām personām, noformē dokumentus klientu  ievietošanai  Ģimenes atbalsta centrā/patversmē.
 • Sniedz pirmo psihosociālo palīdzību un konsultē cilvēktirdzniecības upurus par tiesībām saņemt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
 • Nodaļas darbinieki  veic darbu un kontroli ar klientiem sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, pagarināšanas un izbeigšanas kārtībā. 
 • Sociālie darbinieki sadarbojas ar NVA, motivē bezdarbniekus reģistrēties NVA un apmeklēt piedāvātos profesionālās apmācības pārkvalifikācijas kursus.
 • Sastāda rehabilitācijas plānus ar personām/ģimenēm, kurām ir noformēts trūcīgās statuss, viņu iesaistīšanai sociālo prasmju saglabāšanā, atjaunošanā un apgūšanā.
 • Sadarbojās  ar Probācijas dienestu, no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām palīdz  risināt sociālās problēmas, integrēties sabiedrībā.

Nepieciešamības gadījumā personas var saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu Nakts patversmē (Šaurā ielā 23, Daugavpilī), kā arī sociālās aprūpes pakalpojumu Daugavpils Sociālajā patversmē (Šaurā ielā 23).

Klienti:

 • Sociālās izslēgtības personas – bezdarbnieki;
 • Pirmspensijas vecuma personas;
 • Bijušie ieslodzītie;
 • Personas ar atkarības problēmām;
 • Cilvēktirdzniecības upuri;
 • Personas ar plaušu slimībām un ilgstošām slimībām (AIDS, tuberkuloze u.c.)
 • Ģimenes, kuras nokļuvušas krīzes situācijā;
 • No vardarbības cietušās personas;
 • Sociālo dzīvojamo telpu īrnieki;
 • Bez vecāku gādības palikuši jaunieši sasniedzot pilngadību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS  pieņem klientus :

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena   8.00 -12.00   

Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām sektora vec. sociālā darbinieka  pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.30.

Adrese: 13. kabinets, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401 

Tālrunis: 654 40931

 socd@socd.lv

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.05.2018 11:06