SOCIĀLĀ PATVERSME

NOLIKUMS

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS  SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SHĒMA 

Sociālā patversme ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas struktūrvienība, kura nodrošina naktsmītni, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Mērķis:  nodrošināt personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus

Uzdevumi  :

  •  Nodrošināt klientam sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu;
  •  Nodrošināt klientam apkurināmas telpas ar guļamvietām atsevišķi vīriešiem, sievietēm un ģimenēm, dezinficētus gultas piederumus;
  • Nodrošināt klientam pirmo medicīnisko palīdzību;
  • Nodrošināt klientu ar telpu ēdienā sagatavošanai;
  •  Nodrošināt klientam iespēju izmantot sanitāro telpu ar tualeti, rokas mazgātni un dušu;
  • Nodrošināt klientam informāciju par iespējamiem problēmu risinājumiem un kompetentajam institūcijām.

Sociālās patversmes sniedzamie pakalpojumi:

Maksas pakalpojumu cenas:

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmums Nr.245 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu "

Sociālā darba speciālistu darba laiks:  katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz 21.00.

Sociālie darbinieki, tālruni: 654 41698, 654 42691, 654 42694 (diennakts)
Sociālās patversmes vadītājas pieņemšanas laiks: pirmdiena, 14.00-17.45

Adrese: Šaurā ielā 23, Daugavpilī, LV-5410
Tālruni: 654 42698, 654 41698, 65441694
E–pasts: socd@socd.lv

Sociālajā un Nakts patversmē Šaurā ielā 23 var nokļūt braucot ar autobusiem 3b un 3c, izejot uz pieturas “Aglonas iela”.

Pietura atrodas tieši pie patversmes ēkas. Ieeja ēkā no pagalma puses.

Sociālās un Nakts patversmes ēkas pagalmā ir bezmaksas autostāvvieta, kas atrodas tieši pie ieejas durvīm.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 29.04.2019 08:19