NAKTS PATVERSME


 

 NOLIKUMS

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS  SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SHĒMA   

Nakts patversme ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas struktūrvienība, kura nodrošina  pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, naktsmītni, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas

Mērķis: nodrošināt personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru dzīvesvieta bijusi Daugavpilī, naktsmītni, ēdināšanu, personiskās higiēnas iespējām un sniegt cilvēka pamatvajadzībām atbilstošus pakalpojumus.

Uzdevumi:

·         nodrošināt klientam iespēju pārnakšņot:

-          ziemas periodā no 1.oktobra līdz 31.martam no plkst. 18.00 līdz 8.00, uzņemot klientus no plkst. 18.00-22.00;

-          vasaras periodā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim no plkst. 20.00 līdz 7.00, uzņemot klientus no plkst. 20.00-22.00

·         Nodrošināt klientam iespēju uzturēties naktspatversmē visu diennaktī, ja gaisa temperatūra ārā ir zemāks par 0C;

·         nodrošināt ēdināšanu (brokastis un vakariņas);

·         nodrošināt klientam sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu;

·         nodrošināt klientam pirmo medicīnisko palīdzību;

·         Nodrošināt klientam apkurināmas telpas ar guļamvietām atsevišķi vīriešiem, sievietēm un ģimenēm, dezinficētus gultas piederumus;

·         Nodrošināt klientam iespēju izmantot sanitāro telpu ar tualeti, rokas mazgātni un dušu;

  •  Nodrošināt klientam informāciju par iespējamiem problēmu risinājumiem un kompetentajam institūcijām.

Daugavpils Nakts patversmē ir:

  • gultas vietas: 32 (16 - vīriešiem, 16 - sievietēm)
  • sēdvietas: 20
  • izolators: 4 vīriešiem, 4 sievietēm

·        Klienti, kuru dzīvesvieta nav deklarēta un iepriekš nav bijusi deklarēta Daugavpils pilsētas pašvaldībā, par Nakts patversmes pakalpojumu maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem un  Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

Nakts patversmē pieņem pilngadīgus klientus.

Nakts patversmes sniedzamie pakalpojumi:

Maksas pakalpojumu cenas:

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmums Nr.245 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu "

Sociālā darba speciālistu darba laiks: katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz 21.00.

Sociālais rehabilitētājs, tālr. 654 42691

Nakts patversmes vadītājas pieņemšanas laiks: pirmdiena, 14.00-17.45
Adrese: Šaurā ielā 23, Daugavpilī, LV-5410
Tālrunis: 654 42694 (diennaktī)
E–pasts: socd@socd.lv

Sociālajā un Nakts patversmē Šaurā ielā 23 var nokļūt braucot ar autobusiem 3b un 3c, izejot uz pieturas “Aglonas iela”.

Pietura atrodas tieši pie patversmes ēkas. Ieeja ēkā no pagalma puses.

Sociālās un Nakts patversmes ēkas pagalmā ir bezmaksas autostāvvieta, kas atrodas tieši pie ieejas durvīm.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 23.04.2019 10:22