ĢIMENES ATBALSTA CENTRS / PATVERSME

Mērķis:
Sniegt sociālos pakalpojumus sociāli vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām (klientiem), lai palīdzētu klientam pārvarēt ikdienas grūtības un krīzes situācijas, kā arī palīdzētu integrēties sabiedrībā.

Uzdevumi:

 • Sniegt sociālo, psiholoģisko, morālo atbalstu un palīdzību klientiem pārvarēt īpašas dzīves grūtības;
 • Risināt sociālo apstākļu radītos konfliktus;
 • Orientēt bērnus un viņu vecākus uz veselīgu dzīvesveidu;
 • Radīt bērniem drošības sajūtu, nodrošināt apstākļus viņu attīstībai un labklājībai, atbalstīt viņu centienus būt patstāvīgiem;
 • Pārstāvēt klientu intereses valsts, pašvaldības u.c. institūcijās;
 • Kopīgi ar ģimeni plānot un realizēt sociālās rehabilitācijas programmas;
 • Palīdzēt attīstīt nepieciešamās prasmes (konfliktsituāciju risināšanai, bērnu audzināšanai u.c.), lai uzlabotu ģimenes dzīves situāciju;
 • Iesaistīt citu iestāžu speciālistus atbalsta sniegšanā klientiem;
 • Nodrošināt klientiem uzturēšanas iespējas CENTRĀ diennakts laikā, kā arī brīvdienās.  

Klienti:
Ģimenes:

 • kurām ir grūtības bērnu audzināšanā;
 • kuras nonākušas konfliktsituācijās;
 • kurās bērni nesaņem pietiekamu aprūpi;
 • kuras nonākušas krīzes situācijās (vecāku šķiršanās, tuvinieka smaga slimība vai nāve u.c.); 
 • kurās kāds no ģimenes locekļiem ir cietis no vardarbības.

Bērni:

 • kuri nonākuši krīzes situācijā;
 • kuri apmaldījušies vai pamesti, vai arī atrodas tādos apstākļos, kas bīstami bērnam vai var kaitēt viņa attīstībai;
 • patvaļīgi aizgājuši no ģimenes, aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes.

Jaunieši (no 18 līdz 25 gadiem):

 •  kuri atgriežas no bērnu namiem - patversmēm.     

Darba laiks  diennakti

Ģimenes atbalsta centra / patversmes vadītājas pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 16.45

Adrese: Šaurā iela 26, 1.stāvs, Daugavpilī, LV-5410

Tālrunis: 654 42502, 654 42503 (diennakts)

E-pasts: socd@socd.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.04.2018 11:46